Schat aan kennis over duurzame verstedelijking op kennisbank VerDuS

16 januari 2020

Wel eens op zoek naar publicaties, onderzoekers en lopende of recent afgeronde onderzoeksprojecten over duurzame verstedelijking? De kennisbank op de vernieuwde VerDuS-website bevat honderden artikelen, video's en andere publicaties over dit thema en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

Mensen op straat

Gebundelde kennis uit meerdere programma’s

De kennis in de kennisbank is afkomstig uit de onderzoeksprogramma's Kennis voor Krachtige Steden, Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad, Urban Regions of the Delta, Smart Urban Regions of the Future, JPI Urban Europe en ExploRail. Deze programma's maken deel uit van het kennisinitiatief VerDuS, Verbinden van Duurzame Steden. Centrale thema's zijn Duurzaamheid, Klimaat & Energie, Economische Veerkracht, Governance & Participatie, Mobiliteit & Infrastructuur en Ruimte & Wonen.

Over VerDuS

VerDuS is het samenwerkingsverband van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat gericht op duurzame verstedelijking.

Bron: NWO