NWO kent 1,5 miljoen euro toe aan maatschappelijk verantwoorde Blockchain-innovaties

9 januari 2020

Het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 1,5 miljoen euro toegekend aan coherent onderzoek op het gebied van maatschappelijk verantwoorde Blockchain-innovaties. Het onderzoek besteedt expliciet aandacht aan de potentiële maatschappelijke impact van Blockchain-innovaties en wordt uitgevoerd door een multidisciplinair onderzoeksteam.

Onderstaand voorstel is gehonoreerd:

Een wetsconforme betrouwbare blockchain-economie

Dr. Ir. J.A. Pouwelse van de TU Delft

De samenleving en de economie hangen aan elkaar van vertrouwen, waarvoor het verleden een betrouwbare bron is. Dit voorstel wil een internet-gebaseerd systeem ontwerpen dat allerlei transacties betrouwbaar en wetsconform opslaat in een blockchain op grond waarvan iedereen zijn vertrouwen in een persoon of bedrijf kan afleiden.

 

Over deze call
Deze call is gefinancierd met bijdragen van Holland High Tech, NWO-domein ENW en NWO–MVI. De aanvraag sluit aan bij de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda. Er zijn in deze ronde in totaal twee aanvragen ingediend. Er kon maximaal één aanvraag gehonoreerd worden.

 

Over NWO-MVI
Het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren heeft als doel om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De onderzoekers van diverse wetenschappelijke disciplines brengen de maatschappelijke aspecten van hun onderzoek vroegtijdig in kaart zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelings­proces rekening kan worden gehouden. Belangrijk onderdeel van de MVI benadering is daarnaast dat stakeholders vanaf het begin worden betrokken bij het onderzoek.  Zij kijken naar de toepasbaarheid en implementatie van de onderzoeksresultaten vanuit hun kennis van de praktijk.

 

Over Holland High Tech
Holland High Tech is het TKI van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Binnen het programma van HTSM worden onderzoekers en bedrijven uitgedaagd gezamenlijk kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen.

 

Bron: NWO