Industrial Partnership subsidies voor Daniel Bonn en Bert Weckhuysen

23 januari 2020

In 2020 gaan twee Industrial Partnership programma’s van start. Een consortium onder leiding van Daniel Bonn (UvA) gaat samen met het bedrijf Medspray spuitkoppen ontwikkelen voor zeer gecontroleerde nanosprays. Het partnership onder leiding van Bert Weckhuysen (UU) gaat met Tata Steel en M2i CO2-rijk afvalgas uit de staalproductie omzetten naar waardevolle producten. De twee projecten zijn toegekend binnen het ENW PPS-fonds en passen bij de topsectoren HTSM, Energie en Chemie. In totaal is er circa 4 miljoen euro beschikbaar voor deze samenwerkingen tussen onderzoek en bedrijfsleven waarvan het bedrijfsleven 50% financiert.

Overzicht over de IPP-toekenningen (in alfabetische volgorde):

Nanospraytechnologie
Hoofdaanvrager: Prof. dr. Daniel Bonn (UvA)
Consortium: UvA, Medspray

In talloze producten zitten spuitkoppen waarmee een vloeistof omgezet wordt in een spray van druppeltjes. Voor bepaalde toepassingen is het nodig om de druppelgrootte, spraydosis en sprayduur nauwkeurig te controleren. Hightech bedrijf Medspray gaat samen met de Universiteit van Amsterdam de uitdaging aan om op basis van nanotechnologie een nieuw soort silicium spuitkoppen te ontwerpen die goedkoop en met grote precisie gefabriceerd kunnen worden, en die zeer gecontroleerde sprays met unieke specificaties afgeven. Hierdoor worden nieuwe markten bereikbaar, bijvoorbeeld voor medische sprays of producten op het gebied van beauty en home care.

Van CO2-rijk afvalgas naar waardevol product: Omzetting van ‘HIsarna’ staal productie uitstoot
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. Bert Weckhuysen (UU)
Consortium: UU, LEI, Tata Steel, M2i

Met een CO2 reductie van meer dan 50% ten opzichte van het conventionele hoogovenproces is het recent ontwikkelde HIsarna proces een belangrijke stap voorwaarts in Tata Steel’s ambitie van een volledig koolstof neutrale staalproductie. In dit consortium staat het gebruik van het HIsarna topgas centraal. Tata Steel, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en M2i hebben hun krachten gebundeld om langs thermo- en elektrochemische weg de CO2-rijke uitstoot op hoge temperatuur van het HIsarna topgas om te zetten in waardevolle basischemicaliën. Hiervoor zullen naast nieuwe katalysatoren ook nieuwe thermo- en elektrochemische meetmethoden worden ontwikkeld, die generiek toepasbaar zijn in het brede veld van de katalyse en procestechnologie.

Over IPP

IPP is één van de publiek-private samenwerkingsvormen binnen het ENW PPS-fonds. IPP is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. De projecten worden voor 50% gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 50% door NWO. De projectgrootte varieert tussen de één en twee miljoen euro. De financieringsvorm IPP was binnen het ENW PPS-fonds beschikbaar voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps van de Topsectoren Chemie, Energie, HTSM en Agri&Food in het KIC 2018-2019. Er zal in het KIC 2020-2023 geen nieuwe ronde meer binnen het ENW PPS-fonds geopend worden.

Meer informatie over het ENW PPS-fonds is te vinden op http://www.nwo.nl/enwppsfonds en over het de mogelijkheden van PPS in het KIC 2020-2023 op http://www.nwo.nl/kic

Bron: NWO