Betrek jongeren voor veranderingen in SRGR

6 januari 2020

'Nothing about us without us' was een belangrijke boodschap uit de NWO-WOTRO workshop over kwetsbare jongeren en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), tijdens de achtste Afrikaanse bevolkingsconferentie in Oeganda. Voor duurzame verandering moeten de jongeren zelf, inclusief de meest kwetsbaren, worden betrokken bij alle aspecten van SRGR-planning en ontwikkeling. Hun stem en mening moeten een essentieel onderdeel vormen van onderzoek, implementatie en beleidsvorming, anders wordt in hun behoeften niet effectief voorzien en gaat de kans op duurzame verandering verloren.

De vele lagen van kwetsbaarheid

De tweede belangrijke boodschap kwam van een vluchtelinge die Stella Neema van de Universiteit van Makerere in haar toespraak citeerde: 'We burn twice like charcoal'. Ze verwees naar de gelaagde kwetsbaarheid van jongeren door handicaps, ontheemding, onthechting van ouders, gebrek aan informatie en diensten en armoede.

Foto: Flickr CC | David Stanley

De rondetafel sessie zat de zaal vol energie, met verschillende belanghebbenden die ieder hun mening, expertise en ervaring wilden delen, en  bijdragen aan een open discussie om barrières  weg te nemen,  oplossingen voor uitdagingen te vinden en mogelijkheden om samen te werken te identificeren. Onder de aanwezigen bevonden zich jongeren - ook met een handicap - evenals beleidsmakers; maatschappelijke organisaties, onderzoekers, praktijkmensen en programmamedewerkers.

Introductie en paneldiscussie

Gerrie Tuitert, van NWO-WOTRO Science for Global Development opende de sessie met een introductie van het onderzoeksprogramma voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). De co-voorzitters waren Rolla Khadduri, NWO-WOTRO Knowledge Facilitator en AmplifyChange Fund Director bij MannionDaniels, en Hon. Safia Nalule Juuko, parlementslid voor mensen met een handicap in Centraal-Oeganda. Het aansluitende panel bestond uit:

 • Gervais Beninguisse, NWO-projectcoördinator van IFORD, die de belangrijkste uitdagingen besprak tijdens onderzoek naar mensen met een handicap;
 • Stella Neema van Makerere University en NWO-projectlid, sprak over SRGR en vluchtelingenjongeren;
 • Harris Namutebi van het Network for Community Development, deelde inzichten vanuit implementatie-oogpunt en legde de nadruk op de rol van ouders;
 • Esther Leah Achandi, NWO-projectlid, benadrukte de SRGR-behoeften van vrouwelijke jeugd in gevaar en;
 • Connie Kekihembo, CEO van het Center for Disability and Rehabilitation Uganda, deelde haar ervaringen als moeder van een 19-jarig doof meisje voor wie geen SRGR-diensten beschikbaar bleken.

De bijdrage van zo een diverse groep leidde tot een interessante en informatieve panelsessie. Na afloop volgde een veelheid aan vragen en opmerkingen vanuit het publiek, variërend van de handel in meisjes in Burundi, de rol van digitale communicatie bij het delen van SRGR-informatie en de noodzaak om economische versterking en SRGR-diensten te combineren.

Resultaten van de rondetafeldiscussie

De geanimeerde en levendige rondetafelsessie resulteerde in  verschillende beleidsaanbevelingenten behoeve van een gemeenschappelijke agenda om zo gezamenlijk bij te dragen de belangrijkste uitdagingen aan te pakken ten behoeve van kwetsbare jongeren en SRGR in Afrika. De aanbevelingen omvatten:

 • Vooruitgang op het gebied van SRGR kan alleen worden bereikt door te focussen op jongeren, waarbij de verschillende dimensies van kwetsbaarheid waarmee jongeren te maken hebben worden begrepen en aangepakt;
 • Jongeren, inclusief de meest kwetsbaren, moeten worden betrokken bij onderzoek, implementatie en beleidsvorming om ervoor te zorgen dat aan hun behoeften tehemoet wordt gekomen. Inclusieve discussies en benaderingen zijn essentieel om uiteindelijk te komen tot een effectief en duurzaam beleid;
 • Ouders spelen een cruciale rol. Wanneer ouders in staat zijn om effectief en nauwkeurig over SRGR te communiceren, hebben kwetsbare jongeren toegang tot de SRGR-informatie en diensten die ze nodig hebben en krijgen ze meer mogelijkheden. Omgekeerd, wanneer de ouders niet in staat zijn om hun kinderen dergelijke informatie te geven, vergroot dit de kwetsbaarheid van hun kinderen en lopen ze een hoog risico. Hun kwetsbaarheid kan verder worden vergroot door factoren als een handicap, ontwrichting en armoede.

Naast deze aanbevelingen zijn nog twee andere belangrijke factoren benoemd tijdens de rondetafel. De eerste ging over de wijze waarop SRGR-programma's zich beter op jongeren kunnen richten en de tweede over de mogelijkheid om onderzoek te laten bijdragen door ervoor te zorgen dat programma's effectiever zijn.

SRGR-programma's kunnen kwetsbare jongeren beter bereiken door:

 • Het identificeren en aanpakken van de verschillende dimensies van kwetsbaarheid waarmee ongeren worden geconfronteerd;
 • Het betrekken van kwetsbare jongeren bij het scopen, ontwerpen, uitvoeren en evalueren van SRGR-programma's;
 • Mainstreaming van de behoeften van kwetsbare jongeren door effectieve communicatie;
 • Integreren van onderwijs en krachtiger ouders van kwetsbare jongeren;
 • Ervoor zorgen dat jongens bij interventies worden betrokken, niet alleen voor hun eigen bestwil, maar ook omdat zij invloed hebben op de kwetsbare meisjes met wie ze omgaan.

Onderzoek kan helpen door:

 • Het definiëren en verzamelen van gegevens over specifieke kwetsbare jeugdpopulaties, zoals: gehandicapte jongeren, vluchtelingenjongeren en jonge meisjes die risico lopen;
 • Het aantonen van de onevenredige SRGR-last waarmee de kwetsbare jeugd kan worden geconfronteerd en inzicht geven in  de oorzaken;
 • Een beter gerip te bieden van de behoeften van de kwetsbare jeugd door hen in het onderzoek en de implementatie te betrekken.

Over het SRGR-onderzoeksprogramma

De rondetafelsessie is geïnitieerd door het SRGR-onderzoeksprogramma van NWO-WOTRO Science for Global Development. WOTRO beheert calls for proposals op thematische gebieden en kennislacunes die zijn geidentificeerd door het Kennisplatform voor SRGR. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De eerste call for proposals voor het SRGR-onderzoeksprogramma is gelanceerd in november 2014. Binnen het programma is in totaal zes miljoen euro geïnvesteerd in SRGR-onderzoek in Bangladesh, Burundi en Jordanië. Het omvat twaalf projecten, waarvan drie in Burundi.

Het SRGR-onderzoeksprogramma heeft tot doel inzichten te genereren in en een beter begrip van processen die de seksuele en reproductieve gezondheid van mensen bepalen en versterken, evenals hun vermogen om hun seksuele en reproductieve rechten te claimen. Het programma beoogt bij te dragen aan het verbeteren en innoveren van SRGR-beleid en -praktijk, met een speciale focus op jongeren.

Meer informatie (in het Engels)


Bron: NWO