Drie miljoen voor publiek-privaat onderzoek via TA-subsidies

23 januari 2020

Drie grote consortia gaan van start onder de leiding van Arian van Asten (UvA), Thomas Hankemeier (LEI) en Martine Smit (VU). Zij gaan aan de slag om geavanceerde meetapparatuur en software voor analytische chemici te ontwikkelen, geautomatiseerde analyse workflows te ontwikkelen om de dynamiek van de bouwstenen van het leven beter te kunnen begrijpen, en antilichamen voor de behandeling van leukemie te vinden. De drie TA-projecten zijn toegekend binnen het ENW PPS-fonds en passen bij de topsector Chemie. In totaal is er circa 3 miljoen euro beschikbaar voor deze samenwerkingen, waarvan het bedrijfsleven circa 30 % co-financiert.

Overzicht over de TA-toekenningen (in alfabetische volgorde):

Paradijselijke metingen
Hoofdaanvrager: Prof. dr. Arian van Asten (UvA)
Consortium: Genentech, Shell, DSM, Nederlands Forensisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam

De wetenschap en de samenleving hebben feitelijke gegevens nodig om verantwoord te kunnen beslissen en handelen. Waaraan lijdt de patiënt? Is het medicijn veilig? Is deze stof een explosief materiaal? Degenen die zulke metingen verrichten en die nieuwe meetmethoden bedenken, zijn analytisch chemici. De vragen die aan analytisch chemici gesteld worden zijn steeds ingewikkelder en vereisen zeer geavanceerde apparatuur en heel slimme software. Deze innovaties worden ontwikkeld in het PARADISE-project, waarin de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit samenwerken met Genentech (a Roche company), Shell, DSM en het Nederlands Forensisch Instituut. Samen in PARADISE op weg naar de zevende hemel.

Met hoge snelheid de bouwstenen van het leven beter te begrijpen
Hoofdaanvrager: Prof. dr. Thomas Hankemeier
Consortium: Leiden University, University of Amsterdam, DSM, AstraZeneca, Interscience/SampleQ, Sciex

Om de dynamiek van de bouwstenen van het leven (metabolieten, enzymen en cellen) beter te begrijpen hebben we analysetechnieken nodig die ze snel, onder reële condities kunnen bestuderen. Wij gaan daarom geautomatiseerde analyse workflows ontwikkelen die breed toepasbaar zijn. Het succes van deze aanpak willen we o.a. laten zien aan de hand van het meten van de dynamiek van enzymen die gebruikt worden bij het bakken van brood, klinische monsters en complexe cel-modellen in het zoeken naar betere geneesmiddelen.

Nieuwe generatie antilichamen voor de behandeling van leukemie
Hoofdaanvrager: Prof.dr. Martine Smit (VU)
Consortium: Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit Utrecht (UU), Amsterdam University Medical
Centers, QVQ, argenx.

Chronisch lymfatische leukemie is de meest voorkomende vorm van bloedkanker (ongecontroleerde groei van specifieke witte bloedcellen). Het chemokine receptoreiwit CXCR4 komt verhoogd tot expressie op leukemie cellen en speelt een belangrijke rol bij hun celdeling en migratie naar de lymfeklieren waar ze, door interacties met andere cellen, verdere celdeling bevorderen en minder gevoelig worden voor celdood. Wij gaan na of het remmen van specifieke CXCR4 complexen en/of het inschakelen van het immuunsysteem het meest effectief is om CXCR4 positieve tumor cellen uit te schakelen. Dit zal leiden tot een nieuwe generatie, CXCR4-gerichte antilichamen voor de behandeling van leukemie.

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen binnen het ENW PPS-fonds. TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. Het bedrijfsleven financiert 30 % en NWO 70 % van de projectkosten. De projectgrootte varieert tussen de €750.000 en de €1.500.000. De financieringsvorm TA was binnen het ENW PPS-fonds beschikbaar voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps van de topsectoren Chemie, Energie en Agri&Food in het KIC 2018-2019. Er zal in het KIC 2020-2023 geen nieuwe ronde meer binnen het ENW PPS-fonds geopend worden.
Meer informatie over het ENW PPS-fonds is te vinden op http://www.nwo.nl/enwppsfonds en over het de mogelijkheden van PPS in het KIC 2020-2023 op http://www.nwo.nl/kic.

Bron: NWO