Aanpassing Aspasia-programma in het kader van centralisatie financieringslijnen

23 januari 2020

NWO richt de focus van het subsidiebeleid op de vijf overkoepelende financieringslijnen en past daarom het Aspasia-programma aan. Het Aspasia-programma blijft voortbestaan, maar met ingang vanaf januari 2020 bedraagt het beschikbare budget 4,2 miljoen euro en verandert de omvang voor de individuele premies.

Wijzigingen

Met een budget van 4,2 miljoen euro bedraagt de premie voor gehonoreerde Vidi- en Vici-aanvragers 40.000 euro en de premie voor aanvragers, die de beurs niet ontvingen maar wel als zeer goed of excellent werden beoordeeld, 120.000 euro. Hiermee kunnen naar verwachting ongeveer 50 Aspasia-kandidaten de premie ontvangen en blijft de premie beschikbaar voor zowel VI-laureaten als kandidaten. Deze wijzigingen zijn van kracht met ingang van de volgende ronde van het Aspasia-programma, die is gekoppeld aan de Vernieuwingsimpuls-ronde 2019 met besluitvorming in 2020.

Vanaf 2021 zal het beschikbare budget voor Aspasia 3 miljoen euro bedragen. In de eerste helft van 2020 wordt in overeenstemming met de universiteiten een voorstel ontwikkeld over de inrichting van het Aspasia-programma vanaf 2021.

Onverminderde inzet voor inclusie en diversiteit

NWO blijft zich op meerdere vlakken inzetten voor een inclusieve en diverse wetenschapswereld en heeft hiertoe verschillende initiatieven opgezet binnen de eigen financieringslijnen. De focus ligt op diversificatie van gender, migratieachtergrond en loopbaanpaden. NWO maakt niet alleen aanpassingen binnen de NWO-procedures, er is ook een cultuurverandering in het erkennen en waarderen van onderzoek gaande. Hiervoor heeft NWO samen met de VSNU, NFU, KNAW, ZonMw en NWO de position paper ‘Ruimte voor ieders talent’ geschreven. Ten behoeve van de diversificatie van onderzoek is er een pilot binnen de vernieuwingsimpuls uitgevoerd met narratieve Cv’s waarvan de eerste ervaringen positief zijn. In navolging op het advies van prof. Ellemers en dr. Van der Lee om ongewenste impliciete associaties tegen te gaan, zet NWO o.a. in op preventieve trainingen en instructies, en op diversificatie van onze beoordelingscommissies en referenten. Tevens is er aandacht voor het taalgebruik binnen de NWO-procedures, zodat het toegankelijker wordt voor aanvragers. Ook draagt NWO bij aan de totstandkoming van het Nationaal Actieplan voor Inclusie en Diversiteit in de Wetenschap. Dit actieplan wordt in 2020 opgesteld met de belangrijkste spelers in het wetenschapsveld onder begeleiding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Over het Aspasia-programma

Het Aspasia-programma is gericht op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen en stimuleert universiteiten om talentvolle vrouwelijke wetenschappers te bevorderen naar UHD of hoogleraar. Het programma bestaat inmiddels 20 jaar en heeft in die tijd een impuls gegeven aan de bevordering van vrouwelijke wetenschappers.

Lees meer


Download


Bron: NWO