NWO voert narratief CV door in Vici-ronde 2020

12 december 2019

NWO gaat in de komende Vici-ronde een uniform narratief Curriculum Vitae invoeren. Deze maatregel past in een nieuwe manier van erkennen en waarderen van wetenschappers en ligt in het verlengde van de position paper Ruimte voor ieders Talent die NWO samen met haar partners onlangs publiceerde. Daarnaast heeft NWO afgelopen jaren goede ervaring opgedaan met het narratief CV in de vooraanmeldingspilot van de VENI in de NWO-domeinen SGW, TTW en ZonMw.

Een uniform CV biedt meerdere voordelen: er zijn geen verschillen meer tussen de domeinen en het CV voldoet aan de principes van de onlangs door NWO ondertekende DORA-verklaring. Hiermee komt bij de beoordeling de nadruk meer te liggen op kwaliteit en (duurzame) impact en minder op kwantiteit en prestige.

Wat gaat er veranderen?

Ten opzichte van de Vici-rondes van afgelopen jaren zal de aanvraagprocedure zelf niet veranderen. Alleen het format van het in te dienen CV wordt aangepast, als onderdeel van het vooraanmeldingsformulier van de Vici. De overige items, zoals een korte beschrijving van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting blijven vanzelfsprekend gehandhaafd. Het nieuwe narratief CV bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Narratief academisch profiel: een verhalende beschrijving van het academische profiel van de kandidaat. Hiermee kunnen kandidaten zelf de afweging maken wat ze wel/niet relevant vinden om in hun CV te vermelden.
  2. Key Output: een lijst van maximaal 10 key output met een toelichting waarom de aanvrager dit als belangrijkste output beschouwt. Ook de weergave van onderzoeksoutput krijgt een meer narratief karakter. Er wordt niet meer gevraagd naar volledige publicatielijsten. Hierdoor ontstaan gelijke kansen voor mensen die een dynamisch carrièrepad afleggen.

Op 26 januari 2020 opent NWO de call for proposal voor de Vici-ronde 2020. De deadline voor het in dienen van een vooraanmelding is 26 maart 2020 14.00 uur.

Anders erkennen en waarderen van onderzoekers

Samen met de VSNU, NFU, KNAW en ZonMw is NWO volop aan de slag om nieuwe benaderingen voor het erkennen en waarderen van wetenschappers te ontwikkelen. Op 15 november jl. werd de position paper Ruimte voor ieders Talent. Naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van onderzoekers gepubliceerd. Met deze paper willen de achterliggende organisaties bereiken dat het systeem van erkennen en waarderen beter aansluit op de kerntaken van de kennisinstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact en patiëntenzorg en dat de waardering die wetenschappers krijgen beter aansluit bij de behoeften van de maatschappij. Deze ontwikkeling is van groot belang voor het Nederlandse kennisveld: het stimuleert onder meer de brede ontwikkeling van talent en de transitie naar open science, bevordert diversificatie van onderzoekers en legt nadruk op kwaliteit en veel minder op kwantiteit in de beoordeling van onderzoeksvoorstellen. De invoering van een narratief CV binnen de Vici past in een nieuwe manier van waarderen en belonen van wetenschappers, waarbij de kwaliteit en (maatschappelijke) impact van onderzoek op nieuwe manieren wordt beoordeeld.

Bron: NWO