NWO herziet datamanagementprotocol per 1 januari 2020

12 december 2019

NWO zal per 1 januari 2020 haar datamanagementprotocol herzien. Daarmee bevestigt NWO de inzet op Open Science. De basisprincipes blijven ongewijzigd. NWO benadrukt het belang van gedegen datamanagement en verwacht dat onderzoekers zorgvuldig omspringen met data die voortkomen uit door haar gefinancierd onderzoek.

Onderzoekers dienen voor aanvang van het onderzoek hun aanpak voor het delen en preserveren van data te formuleren. De kerngedachte luidt dat onderzoeksdata 'open als het kan, beschermd als het moet' dienen te zijn. Om wetenschap en de maatschappij onderzoeksdata optimaal te kunnen laten benutten, moeten deze Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR) gemaakt worden.

Wijzigingen

NWO introduceerde haar datamanagementprotocol in oktober 2016. Sindsdien hebben, mede hierdoor, vrijwel alle kennisinstellingen in Nederland hun eigen datamanagementbeleid ontwikkeld en aangescherpt. De ondersteuning van datamanagement aan kennisinstellingen is toegenomen in capaciteit en geprofessionaliseerd.

In 2019 heeft NWO het voortouw genomen in een initiatief om datamanagementbeleid internationaal meer gelijk te trekken, in samenwerking met Science Europe. Dit heeft geresulteerd in de Science Europe Data Management Plan core requirements and criteria for the selection of trustworthy repositories.

Door deze ontwikkelingen, introduceert NWO de volgende wijzigingen in haar datamanagementprotocol, in nauwe samenspraak met Nederlandse datamanagement professionals:

  • Voor alle projecten die worden gehonoreerd na 1 januari 2020 dient het datamanagementplan (DMP) te worden ingediend via een nieuw formulier. Dit formulier is afgestemd op de Science Europe Core Requirements for Data Management Plans en biedt onderzoekers betere handvatten om hun data FAIR te maken.
  • Voor alle projecten die worden gehonoreerd na 1 januari 2020 dient het DMP te worden opgesteld in samenspraak met een data steward of vergelijkbare functionaris van de kennisinstelling. De verantwoordelijkheid voor het beoordelen en goedkeuren van de DMP’s blijft bij NWO. De DMP’s worden voortaan beoordeeld aan de hand van een publiek beschikbare rubric (beoordelingskader).
  • Om de administratieve last voor onderzoekers te verlichten zal NWO in het vervolg ook DMP’s accepteren in de formats die kennisinstellingen zelf vereisen. NWO zal een lijst publiceren van goedgekeurde DMP formulieren van kennisinstellingen. De Science Europe Core Requirements for data Management Plans vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van deze formulieren.
  • Software valt strict genomen niet onder de definitie van onderzoeksdata zoals NWO die hanteert in haar datamanagementprotocol. NWO erkent echter dat onderzoekssoftware (zoals algoritmes, script en code ontwikkeld door onderzoekers gedurende een onderzoeksproject) noodzakelijk kan zijn voor het benaderen en interpreteren van onderzoeksdata. In dergelijke gevallen verwacht NWO dat het DMP beschrijft hoe de software met de data beschikbaar wordt gemaakt.
  • De datamanagementparagraaf in aanvraagformulieren wordt ook herzien. De vernieuwde paragraaf zal in het eerste kwartaal van 2020 worden geïntroduceerd. Er zal een sterkere verbinding worden gelegd tussen de datamanagementparagraaf en het DMP. De focus verschuift van dataopslag gedurende het project naar het delen en hergebruiken van data.

Lees ook


Bron: NWO

Contact

Hans de Jonge (beleidsmedewerker Open science en Kwaliteit) Hans de Jonge (beleidsmedewerker Open science en Kwaliteit) +31 (0)70 3494388 h.dejonge@nwo.nl

Contact

Olivier Morot (voor mediavragen) Olivier Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175377 o.morot@nwo.nl