Nieuwe call Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied

11 december 2019

De nieuwe call Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied staat vanaf januari 2020 open voor aanvragen. Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO en het ministerie LNV in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Informatiebijeenkomst

Op vrijdagmiddag 17 januari 2020 organiseert NWO in Utrecht een informatiebijeenkomst en match-making voor dit programma. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de doelen van de call en de werkwijze nader toe. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om in contact te komen met partners die nodig zijn voor de vorming van consortia. Locatie is NWO Utrecht, Winthontlaan 2 Utrecht. Indien u geïnteresseerd bent de bijeenkomst bij te wonen en/of meer informatie wenst te ontvangen, kunt u zich aanmelden via nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl.

Over de call

Het programma richt zich op samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke stakeholders in de praktijk. De deadline voor het indienen van voorstellen voor living labs in deze call is 3 maart 2020. Na een voorselectie nodigen we drie aanvragers van voorstellen voor living labs uit om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel in te dienen, voor een budget van maximaal 4,35 miljoen euro.

Programma informatie bijeenkomst & match-making

Vrijdag 17 januari 2020
NWO Utrecht, Winthontlaan 2 in Utrecht

14.00-14.05   Opening / welkom
14.05-14.25   Deltaplan Biodiversiteitsherstel & Deltalabs
14.25-14.40   Call procedures
14.40-15.00   Hoe en wat met een living lab
15.00-15.20   Pauze
15.20-16.50   Match-making & discussie
                        Wisselende groepen (3 x 30 minuten)
                        1. Kennisketenbrede samenwerking
                        2. Transdisciplinair onderzoek
                        3. Toegepast onderzoek in living labs
                        4. Aansluiting op beleid en opschaling
16.50-17.00   Afsluiting
17.00              Borrel

Belangrijke data

  • Januari 2020 NWA-Call open: Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied
  • 17 januari 2020 Informatiebijeenkomst NWO Utrecht (14.00 - 17.00)
  • 3 maart 2020 Deadline indiening living lab voorstellen
  • 8 september 2020 Deadline definitief voorstel
  • Januari 2021 Start onderzoek

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met Martijn Los, nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl, 070-344 05 08.


Bron: NWO