Meerdere promovendi aan de slag met nieuw project offshore windparken

20 december 2019

De besturen van de NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen hebben een aanvraag goedgekeurd in het programma PhD@Sea. Daarin werkt NWO samen met de Topsector Energie aan multidisciplinaire onderzoeksprojecten die de planning, aansturing en het onderhoud van offshore windparken helpen verbeteren.

Het thematische programma PhD@Sea is een onderdeel van het NWO-Topsectoren werkprogramma uit het Kennis en Innovatiecontract van 2018/2019 (KIC). De NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen hebben het PPS-programma opgezet als bijdrage aan onderzoek in de Topsector Energie. Het programma richt zich op multidisciplinaire onderzoeksprojecten tussen diverse disciplines, zoals natuurwetenschappen, technologie, ecologie, sociale- en geesteswetenschappen.
Er zullen vier promovendi aan het project gaan werken. Het toegekende project heeft een totaalbudget van 1,1 miljoen euro. De beoordelingscommissie heeft twee aanvragen behandeld.

Facilitating Large Scale Offshore Wind Production by Developing Offshore Storage and Transport Alternatives
Prof.mr.dr. Martha Roggenkamp, RUG
Dit project analyseert de haalbaarheid van energieopslag door opgepompt water en omzetting van elektriciteit in waterstof. Ook onderzoekt het nieuwe methodes die elektriciteit en/of waterstof naar land transporteren in de Nederlandse Noordzee. De haalbaarheid wordt onderzocht vanuit een technisch, markt, juridisch en ruimtelijke perspectief bedoeld om gezamenlijke interdisciplinaire beleidsaanbevelingen te geven.

Bron: NWO