Honoreringen NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen december 2019

12 december 2019

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan 66 onderzoeken. Het gaat om projecten binnen programma’s High Tech Systemen en Materialen (HTSM), het Open Technologieprogramma, Partnership NWO-domein TTW - ESI: Mastering Complexity (MasCot) en Take-off.

HTSM

In totaal kunnen 22 projecten aan de slag binnen het HTSM-programma (High Tech Systemen en Materialen). Hiervoor is ruim 13 miljoen euro beschikbaar voor samenwerking van onderzoek en bedrijven, inclusief een co-financiering van bijna 4 miljoen. De projecten zijn uiteenlopend: de ontwikkeling van simulatietechnologieën voor optisch ontwerp,  een high-tech platform voor het monitoren van de stroming van mensenmassa’s (i.s.m. ProRail en Gemeente Amsterdam) en componenten voor apparatuur in de voedingsverwerkingsindustrie die eenvoudig te reinigen én printen zijn.

Financiering voor HTSM-onderzoek zal vanaf 2020 beschikbaar zijn via de call voor Sleuteltechnologieën, voortkomend uit de NWO-bijdrage aan het Kennis- en innovatieconvenant.

Overzicht gehonoreerde projecten HTSM 2019

Open Technologieprogramma

Het bestuur van NWO-domein TTW heeft in december 7 onderzoeksprojecten gehonoreerd binnen het Open Technologieprogramma (OTP). De projecten lopen uit van biotechnologie tot videosurveillance en van zonnecellen tot het verbeteren van luchtvaartemissie.

Het OTP staat open voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis.

Met ingang van 1 januari 2020 gelden anderen voorwaarden voor het Open Technologieprogramma, en dienen andere formulieren gebruikt te worden voor een aanvraag. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de harmonisering van financieringsinstrumenten binnen NWO. De nieuwe voorwaarden en formulieren zijn beschikbaar op de financieringspagina van OTP 2020. Lees ook dit nieuwsbericht over de wijzigingen in het Open Technologieprogramma.

Overzicht gehonoreerde projecten Open Technologieprogramma

Partnership NWO-domein TTW -ESI: Mastering Complexity (MasCot)

Vier inzichtgevende en innovatieve projecten starten dit jaar binnen het Partnership Mastering Complexity (MasCot). NWO domein Toegepaste en Technische Wetenschappen financiert samen met ESI (TNO) onderzoek in de volgende generatie van engineering methodologieën die helpen bij het beheersen van de toenemende mate van complexiteit van hightech systemen. Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor de gehonoreerde onderzoeken. De focus ligt o.a. op software herstructureringen, nieuwe plannings- en co-design methoden, optimaal ontwerp van Cyber Physical Systems (CPS) en het testen van complexe hightech systemen.

Overzicht gehonoreerde projecten Partnership NWO-domein TTW - ESI

Take-off

Take-off is een financieringsinstrument gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

In de najaarsronde 2019 van Take-off krijgen 24 haalbaarheidsstudies groen licht. Opvallend is dat in deze ronde de toekenningen evenwichtiger verdeeld zijn over de verschillende wetenschapsgebieden. Zo zijn er meer honoreringen binnen het cluster alfa/gamma. Ook krijgen negen jonge starters een geldlening via Take-off: de vroegefasefinanciering biedt hen een bedrag van maximaal 250.000 euro. Deze kapitaalinjecties komen ten goede aan o.a. innovatieve batterijoplossingen voor elektrische voertuigen, slimme bokszakken die real-time feedback geven tijdens boks-work-outs en specifieke materialen die een milieuvriendelijke technologie bieden voor energieomzetting. De nieuwe ronde van Take-off gaat open voor aanvragen op maandag 6 januari 2020.

Overzicht gehonoreerde projecten
- Haalbaarheidsstudies (fase 1), wo
- Haalbaarheidsstudies (fase 1), TO2
- Vroegefasefinanciering (fase 2)

Bron: NWO