Groen licht voor onderzoek naar verantwoorde maritieme biobrandstoffen

11 december 2019

NWO heeft een project goedgekeurd binnen het programma Waarde uit Biomassa. Dit project richt zich op onderzoek naar het gebruik van biomassa om maritieme biobrandstoffen te produceren. Het multidisciplinaire onderzoek wordt geleid door Dr. Lotte Asveld van de Technische Universiteit Delft en begint in 2020.

Onderzoek naar verduurzaming van de maritieme sector

Er is een sterke roep om de maritieme sector te verduurzamen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn biobrandstoffen een interessante optie. Op dit moment sluit de beschikbare techniek echter nog niet aan bij de vraag van de maritieme sector. Hiervoor is extra ontwikkeling nodig. Met het onderzoek beogen de onderzoekers nieuwe en bestaande thermochemische processen voor de productie van hoogwaardige biobrandstoffen te ontwikkelen en verbeteren.

Biohubs voor lokale oplossingen op maat

Het onderzoek kijkt naast de technische uitdaging ook naar de ontwikkeling van veilige en duurzame bevoorradingsketens die rekening houden met de behoeften, kennis, vaardigheden en waarden van alle relevante actoren. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de actoren aan het begin (biomassaproducenten) en einde van het proces. Het onderzoek bouwt voort op het principe van ‘Value Sensitive Design’ en kijkt naar ‘biohubs’ voor lokale oplossingen. Hierin wordt de biomassa lokaal verwerkt op een maatschappelijke verantwoorde manier. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de stakeholders.

Multidisciplinair onderzoek met een breed consortium aan stakeholders

Vanuit de Technische Universiteit Delft zijn verschillende  onderzoekers betrokken. Naast Dr. Asveld zijn dit prof. dr. de Jong en prof. dr. Osseweijer. Verder zijn Boskalis Baggermaatschappij, Goodfuels, Biomass Research, Hilux, Varo en Biondoil betrokken. Deze private partners dragen ook financieel bij aan het project. De publieke partners binnen dit project zijn Solidaridad, de Federatie Bio-economie Nederland en het Platform Duurzame Biobrandstoffen.

Waarde uit Biomassa

Het project ‘CLEAN SHIPPING: Thermo-chemistry and inclusive supply chains design for sustainable production of biofuels in the marine transport industry’ is gehonoreerd in het programma Waarde uit Biomassa. Dit programma richt zich op de transitie van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een economie die op duurzame alternatieven draait. Projectvoorstellen dienden zowel moleculaire en technologische uitdagingen als de maatschappelijke aspecten van de biomassa waardeketen te adresseren. De NWO-benadering voor maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) was onderdeel van deze call. Binnen deze call diende het consortium tenminste te bestaan uit één kennisinstelling en één private partner.

Maatschappelijke Verantwoord Innoveren

Het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren heeft als doel om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De onderzoekers van diverse wetenschappelijke disciplines brengen de maatschappelijke aspecten van hun onderzoek vroegtijdig in kaart en betrekken dit in het ontwerp- en ontwikkelingsproces.  Belangrijk onderdeel van de MVI benadering is daarnaast dat stakeholders vanaf het begin worden betrokken bij het onderzoek.  Zij kijken naar de toepasbaarheid en implementatie van de onderzoeksresultaten vanuit hun kennis van de praktijk.

Bron: NWO