Call open: ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)

19 december 2019

De ERA-NET Cofund call ‘Urban Accessibility and Connectivity’ (ENUAC) nodigt onderzoekers, steden, gemeenten, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden uit om transnationale consortia te bouwen om innovatie- en onderzoeksprojecten op te zetten die de uitdagingen van duurzame stedelijke passagiersmobiliteit, vracht, vervoer en connectiviteit als integrale en essentiële onderdelen van duurzame stadsontwikkeling adresseren.

Beeld ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity

Doel van de call

De call for proposals voor de ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) is gericht op het creëren en testen van nieuwe oplossingen en benaderingen voor duurzame stedelijke mobiliteit. Met deze gedeelde ambitie bundelen 16 landen middelen om een reeks calls voor onderzoeks- en innovatieprojecten uit te voeren en met aanverwante acties bij te dragen aan maximale impact. De gezamenlijke projecten zullen gericht zijn op maatregelen om de stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit voor alle groepen van de samenleving te verbeteren, binnen een context waarin wordt gewerkt aan duurzame stedelijke mobiliteitssystemen.

Resultaat

Van projecten binnen deze call wordt verwacht dat ze co-creëren en al vanaf het begin een sterke stakeholderparticipatie hebben. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op daadwerkelijke stedelijke uitdagingen en de resultaten moeten leiden tot nieuwe benaderingen, hulpmiddelen, instrumenten, inzichten en kennis die belanghebbenden dichter bij duurzame stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit brengen. De projectresultaten zullen naar verwachting een concrete bijdrage leveren aan de realisatie van relevante stedelijke, regionale, nationale en Europese vervoersbeleidsdoelstellingen die steden, stedelijke bewoners, gemeenschappen, bedrijven en instellingen kunnen helpen optimaal gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen in stedelijke mobiliteit.

Tijdslijn

Deadline indienen vooraanmelding: 17 Maart 2020
Uitnodiging tot indienen volledige aanvraag: Mei 2020
Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: 22 September 2020

Activiteiten rondom deze call

Naast evenementen en webinars zijn geïnteresseerde partijen van harte welkom bij de LinkedIn-groep "Netwerken in ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity" om zelfgeorganiseerd te kunnen netwerken en te kunnen matchmaken. Het betreft een groep waar deelnemers de mogelijkheden kunnen verkennen om samen met andere belanghebbenden een gezamenlijke aanvraag te ontwikkelen en in te dienen of waar mogelijke toekomstige partners te vinden zijn voorafgaand aan het matchmaking-evenement. Vind de groep hier.

Matchmaking evenement
13 januari 2020, 16.00-18.30, Washington (in verband met de jaarlijkse Transport Research Board Conference)

Informatie Webinar
22 januari, 13.00-14.30 uur, online

Matchmaking webinar
27 januari, 13.00-14.30 uur, online

Contact

Neem bij vragen contact op met:

Nationaal contactpersoon Nederland (NWO)
Carolien Maas-van der Geest
E-mail: enuac@NWO.NL

ANR
Agence Nationale de la Recherche,
Aurélien Gaufrès and/or Pascal Bain
E-mail: enuac@anr.fr

Financieringspagina

Meer informatie over deze call (calltekst, template vooraanmelding, budget template, indienrichtlijnen) en mogelijkheid tot indienen zijn beschikbaar op de webpagina van JPI Urban Europe. De pagina is alleen in het Engels. NWO opent begin januari een afzonderlijke financieringspagina voor deze call.

Bron: NWO