Achtenveertig intentieverklaringen ingediend

20 december 2019

NWO heeft achtenveertig intentieverklaringen ontvangen in de subsidieronde Investeringen NWO-Groot 2019-2020. Het indienen van een intentieverklaring in ISAAC door de hoofdaanvrager was een verplichte stap die voorafgaat aan het indienen van een aanvraag. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring was 3 december 2019 om 14.00 uur CET.

Het verplicht indienen van een intentieverklaring en de publicatie ervan is ingesteld om samenwerking tussen initiatieven te bevorderen. Ziet u een interessant initiatief, dan kunt u via de contactgegevens die vermeld staan in de intentieverklaring contact opnemen met de indiener.

Voor algemene vragen over de Call Investeringen NWO-Groot 2019-2020 kunt u terecht bij het programmabureau van Investeringen NWO-Groot via nwogroot@NWO.NL of de op de programma website vermelde telefoonnummers.

Bron: NWO