20 ideeën voor projecten en consortia na geslaagde NWA Materialen Workshop!

10 december 2019

Verslag NWA Materialen workshop 26 november 2019.

Op dinsdag 26 november is de NWA Materialen workshop georganiseerd door de themacommissie Materials Science bij AMOLF met als belangrijkste doel het vormen van consortia voor de NWA-ORC 2020. De workshop trok ongeveer 120 deelnemers, waarvan de meeste (86%) afkomstig waren uit de academia. Onder leiding van Guus Rijnders werd gediscussieerd met de zaal over de NWA-ORC. De conclusie was dat de NWA-ORC niet behandeld moet worden als ieder wetenschappelijk project. Voor de NWA-ORC staat maatschappelijke impact voorop en moet een zo’n ketenbreed mogelijk consortium gevormd worden. Hierna gaven de deelnemers pitches met hun ideeën voor een NWA-ORC project binnen zes materialen thema’s:

  1. Designer functional and metamaterials,
  2. Soft and bio-inspired materials,
  3. Engineering materials,
  4. Materials for energy storage and conversion,
  5. Sustainable materials
  6. Thin films, surfaces, interfaces, and coatings.

Met deze input werd na de lunch in zes groepen met dezelfde thema’s gediscussieerd over mogelijke project ideeën en consortia. Hieruit kwamen zo’n 20 ideeën voor projecten en consortia voort, waarbij de NWO themacommissie Materials Science ondersteuning zal bieden voor de opvolging.

Al met al kijken we terug op een geslaagde dag met een goede sfeer, nieuwe connecties en nuttige discussies.

Bron: NWO