Zes medisch-technologische onderzoeksprojecten naar hart- en vaatziekten gehonoreerd

21 november 2019

Vanuit de gezamenlijke open call van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) en de Dutch Cardio Vascular Alliance (DCVA): Hart voor duurzame zorg zijn zes onderzoeksprojecten gehonoreerd. Deze interdisciplinaire onderzoeksprojecten zijn gericht op het ontwikkelen van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. De projecten dragen bovendien via maatschappelijk verantwoorde innovatie bij aan de duurzaamheid van de gezondheidszorg in Nederland door de zorgvraag te verminderen en/of het tekort aan zorgpersoneel op te lossen met behoud van toegankelijkheid.

In totaal zijn er 67 projectenideeën ingediend. Hiervan hebben uiteindelijk zes projecten financiering ontvangen, zie hieronder een overzicht. Het doel van het programma  is om te voorkomen dat er schade optreedt bij hart- en vaatpatiënten, dat patiënten nog zieker - of erger - chronisch ziek worden. Hiermee gaat de ziektelast door hart- en vaatziekten naar beneden en blijft de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten ook in de toekomst bemensbaar.

Hart- en vaatziekten zijn een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Op dit moment leven er in Nederland ca. 1,4 miljoen patiënten met hart- en vaatziekten en naar verwachting stijgt dit aantal naar 1,9 miljoen in 2030. Om deze stijging een halt toe te roepen is nieuwe technologie hard nodig.

DCVA en IMDI

IMDI is een gezamenlijk programma van NWO en ZonMw. Zij zijn samen met de Hartstichting en negen andere organisaties verenigd in de DCVA. Het zijn deze drie partijen die voor deze call de financiering met een omvang van vijf miljoen euro beschikbaar hebben gesteld. De helft van dit bedrag wordt gefinancierd door de Hartstichting en de rest door NWO en ZonMw.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de gehonoreerde projecten, de MVI-benadering of de call? Mail deze dan naar ttw-imdi@nwo.nl, of naar mvi@nwo.nl.

Gehonoreerde projecten

  • HEROES: Home-based ExeRgaming fOr Enhancing resistance to falls after Stroke - Dr. Vivian Weerdesteyn (Radboudumc)

  • Deep neural networks for ECG interpretation and home cardiac monitoring - Prof. dr. Pieter Doevendans (UMC Utrecht)

  • Device-based rate versus rhythm control treatment in patients with symptomatic recent-onset atrial fibrillation in the emergency department (RACE 9) - Drs. Nikki Pluymaekers (Maastricht Universitair Medisch Centrum+)

  • ArmCoach4Stroke: An interactive tool for self-directed, homebased and personalized arm rehabilitation after stroke - Dr. Hans Bussmann (ErasmusMC)

  • Video monitoring FOR early Signaling of adverse EvEnts (FORSEE) - Prof. dr. ir. Jan Bergmans (Technische Universiteit Eindhoven)

  • eCG family clinic: the electronic Cardiovascular Genetic family clinic to facilitate genetic screening in family members - Prof. dr. Peter van Tintelen (UMC Utrecht)

thuiszorg

Bron: NWO

Contact

Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001314 a.stekelenburg@nwo.nl

Contact

Dr. ir. Arjen Bergsma (Programmamedewerker) Dr. ir. Arjen Bergsma (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001241 a.bergsma@nwo.nl

Contact

Mw T. Lansbergen +31 (0)70 349 46 18 t.lansbergen@nwo.nl

Contact

Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Programmamedewerker) Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Programmamedewerker) 030-6001296 w.haakma@nwo.nl