Vooraankondiging: Nieuwe internationale (cofund-)call over duurzame stedelijke mobiliteit verwacht

25 november 2019

In december/januari verwacht JPI Urban Europe een nieuwe call over duurzame stedelijke mobiliteit te openen waaraan maar liefst 16 landen meedoen, waaronder Nederland (NWO). De internationale matchmaking-bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 januari tijdens de jaarlijkse ‘Transportation Research Board Meeting’ in Washington DC.

Beeld Urban Europe

16 landen werken samen aan duurzame stedelijke mobiliteit

Het ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) wordt naar verwachting in december 2019 geopend, met als doel om nieuwe oplossingen en benaderingen voor duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen en te testen. Zestien landen met dezelfde ambitie gaan hun middelen delen om een aantal calls te organiseren voor onderzoeks- en innovatieprojecten en voor begeleidende maatregelen, zodat een zo groot mogelijk impact behaald wordt. De gezamenlijke calls en acties zullen gericht zijn op maatregelen voor betere stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit voor alle groepen in de samenleving, in combinatie met steeds duurzamere systemen voor stedelijke mobiliteit.

Co-creatie en maatschappelijke impact

Projecten komen in aanmerking voor deze call als er sprake is van co-creatie en indien stakeholders al vanaf het begin nauw betrokken worden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op actuele stedelijke uitdagingen. Van de projecten wordt verwacht dat de resultaten nieuwe benaderingen, tools, instrumenten, inzichten en kennis opleveren voor stakeholders en zo bijdragen aan een steeds duurzamere stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit.

De projectresultaten moeten een duidelijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van relevante doelstellingen van het stedelijk, regionaal, nationaal en Europees vervoersbeleid. Zo worden steden, stadsbewoners, gemeenschappen, bedrijven en instellingen geholpen om optimaal gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stedelijke mobiliteit.

Matchmaking-bijeenkomst

JPI Urban Europe en de Zweedse ambassade in Washington DC nodigen geïnteresseerden uit voor een internationale matchmaking-bijeenkomst. Daar wordt meer informatie gegeven over de call, en kunnen bezoekers kennismaken met collega-onderzoekers en stakeholders, en de mogelijkheden verkennen om een gezamenlijk voorstel te ontwikkelen voor deze call.

Het evenement vindt plaats in het kader van de jaarlijkse ‘Transportion Research Board Meeting’, die van 12-16 januari 2020 wordt gehouden in Washington DC. Dit forum trekt meer dan 13.000 professionals uit de hele wereld en programmeert sessies die interessant zijn voor beleidsmakers, mensen uit de praktijk, onderzoekers, overheidsvertegenwoordigers, het bedrijfsleven en academische instellingen.


Rol NWO

NWO is sinds 2012 actief in het JPI Urban Europe en heeft zich gecommitteerd aan de Strategische Onderzoeksagenda (2015-2020) en de daaruit voortvloeiende calls. Nederlandse onderzoekers of andere geïnteresseerde partijen kunnen voor vragen rondom de ENUAC-call of de matchmaking in Washington DC contact opnemen met contactpersoon en programmasecretaris vanuit NWO, Carolien Maas-van der Geest via enuac@nwo.nl.

Over JPI UE

Het Joint Programming Initiative Urban Europe is in 2010 opgericht als Europees centrum voor onderzoek en innovatie op het gebied van stedelijke aangelegenheden en voor het ontwikkelen van Europese oplossingen aan de hand van gecoördineerd onderzoek. Het doel is aantrekkelijke, duurzame en economisch levensvatbare stedelijke gebieden creëren, waarin de Europese burgers, gemeenschappen en hun omgeving goed gedijen. Sinds 2012 organiseert het JPI Urban Europe een jaarlijkse call voor specifieke gebieden en prioriteiten in de Strategische Agenda voor Onderzoek en Innovatie (Engelse afkorting SRIA). Tot nu toe zijn er meer dan tachtig projecten gefinancierd en is er 80 miljoen euro toegekend. In 2019 is de vernieuwde agenda SRIA 2.0 uitgebracht. Hierin wordt de langetermijnvisie beschreven om het stedelijk beleid en duurzame verstedelijking aan te pakken met degelijke kennis uit de recentste onderzoeken, innovaties, beleidsontwikkelingen en debatten.

Meer lezen

Lees alvast meer over de call en de uitdagingen die binnen de call aan de orde komen via de bijlagen onderaan dit bericht en de website van JPI Urban Europe.

Downloads


Bron: NWO

Contact

Carolien Maas-van der Geest, MA Carolien Maas-van der Geest, MA +31 (0)70 3440511 c.maas@nwo.nl