Vier consortia op zoek naar oplossingen binnen programma Smart solutions for horti- and agriculture

27 november 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft vier aanvragen goedgekeurd binnen het programma Smart solutions for horti- and agriculture. De toegekende onderzoeken kijken naar hoe AI kan bijdragen aan het welzijn van jonge dieren, een 3D paspoort voor land- en tuinbouwproducten, het effect van licht op varkens, en hoe gewasschade door nachtvorst verminderd kan worden. Elk project bestaat uit een consortium van een of meer kennisinstellingen en private partijen. Dit programma richt zich op slimme, nieuwe oplossingen die leiden tot duurzame en circulaire land- en tuinbouw systemen en tegelijkertijd een gezond inkomen voor boeren en land- en tuinbouw gerelateerde bedrijven mogelijk maken.

The Youngsters - Artificial Intelligence aan de rand van het internet om jonge dieren te ondersteunen voor een duurzame en slimme landbouw
Prof. dr. P.J.M. Havinga, Universiteit Twente
De eerste dagen in het leven van jonge boerderijdieren als biggen en kalveren, zijn kritisch. Extra aandacht van de verzorger is geboden: houden de dieren zichzelf warm genoeg, krijgen ze voldoende biest en zijn ze actief genoeg om te kunnen overleven? In dit project wordt gekeken of slimme sensoren die activiteit, temperatuur, gewicht, hartslag meten kunnen worden geïntegreerd en met behulp van kunstmatige intelligentie de benodigde inzicht geven over de conditie en risico factoren van het dier. Er wordt zowel met sensoren op het lichaam, als met externe sensoren gedetailleerde informatie verzameld. Deze gegevens worden geanalyseerd, zodat bij afwijkingen de verzorger snel kan worden gealarmeerd en van een advies voorzien worden.

Een universeel drie-dimensionaal paspoort voor proces-individualisatie van land- en Tuinbouwproducten
Prof. dr. K.J. Batenburg, Universiteit Leiden
Land- en tuinbouwproducten hebben een rijke inwendige structuur die cruciale informatie bevat voor de verwerking van de producten, om vroegtijdig gezondsheidsrisico's op te sporen, afval te kunnen minimaliseren en voorspellingen te kunnen doen over de houdbaarheid. In dit project ontwikkelen de onderzoekers een methodologie om met behulp van CT-scanning en machine learning tijdens de verwerking van grote hoeveelheden producten een 3D model te maken van elk product, samen te brengen in een individueel 3D paspoort van het product, en dit te gebruiken voor optimale beslissingen.

Verlichte varkens: integratie van licht met diervriendelijke en duurzame varkenshouderij
Dr. ir. E.A.M. Bokkers, Wageningen University & Research
Licht in de veehouderij heeft een grote invloed op gedrag, gezondheid, groei en dus welzijn van de dieren. Toch is er nauwelijks aandacht voor licht in stallen. In dit project willen we fundamentele kennis vergaren over het effect van lichtintensiteit en -spectrum op het gedrag, gezondheid, welzijn en groei van varkens. Daarnaast willen we innovatieve concepten ontwikkelen om licht in combinatie met sensortechnologie te laten bijdragen aan een beter dierenwelzijn en economische prestatie en een lagere milieu-impact, en daarmee aan een duurzamere varkenshouderij.

Helderheid rondom nachtvorst
Prof. dr. ir. B.J.H. van de Wiel, TU Delft
In Nederland treedt vaak aanzienlijke gewasschade op in de fruitteelt als gevolg van voorjaarsvorst. Toch is er verbazingwekkend weinig bekend over dit verschijnsel. Huidige vorstbeschermende maatregelen missen bovendien een goede natuurwetenschappelijke basis. Dit project beoogt helderheid te verschaffen door een unieke aanpak. Deze combineert veldexperimenten met innovatieve meet-instrumentatie, geavanceerde numerieke simulatie en specifieke fysiologische analyse van vorstresponsie. Bovendien introduceren we een nieuw instrumentarium waarbij het traditionele weerstation vervangen wordt door een compleet autonoom, draadloos netwerk van slimme temperatuursensoren. Hiermee wordt real-time een 3D beeld van het 'vorstfront' zichtbaar gemaakt zodat de teler direct effectieve maatregelen kan treffen.

Bron: NWO