Registratie Synergy 2020 Changing Societies geopend

13 november 2019

Het typische SSH-onderwerp ‘Changing Societies’ vormt de rode draad in deze derde editie die op 6 februari plaatsvindt in Gooiland Hilversum. Samenlevingen zijn constant in beweging. Politiek, economisch, in termen van taal en communicatie, cultuur, migratie, (on)gelijkheid, enzovoort.

Synergy beeldmerk

De diversiteit aan SSH-disciplines helpt ons veranderende samenlevingen te begrijpen en levert ons ook inzichten die weer van invloed zijn op die veranderingen. Bevestigde sprekers zijn prof. Andy Miah en prof. Rutger Hoekstra.

Onderzoekers, PhD studenten, bestuurders, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd bij te dragen aan Synergy 2020 door o.a.:

  • mee te doen als deelnemer en in contact te komen met senior en junior wetenschappers van SSH-disciplines en professionals van buiten de academische wereld
  • een eigen parallelsessie te organiseren en te hosten
  • als promovendus of jonge onderzoeker een vernieuwend idee met impact op de samenleving te pitchen en zo kans te maken op de Synergy Award 2020

Meer informatie over het programma, registratie, Call for Sessions en Synergy Award.

 

Bron: NWO