Patricia Dankers nieuwe voorzitter tafel Chemie

8 november 2019

Per 1 december aanstaande start prof. Patricia Dankers (Technische Universiteit Eindhoven) als voorzitter van de tafel Chemie. Zij volgt daarmee prof. Bert Weckhuysen op, die zijn voorzitterschap beschikbaar stelde om zijn onafhankelijkheid als voorzitter van de KNAW-commissie Weckhuysen te waarborgen, de commissie die de overheid adviseert over de optimale verhouding van onderzoeksfinanciering. Dankers was al vicevoorzitter van de tafel. Het NWO-domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) is verheugd haar voor een periode van drie jaar te mogen benoemen.

'Ik zie ernaar uit om samen met de tafel, de werkgemeenschappen en het domeinbestuur signalen uit de chemische achterban op de juiste plek te krijgen en NWO te helpen in haar taak voor de Nederlandse wetenschap', aldus Dankers. 'Er speelt veel op dit moment: sectorplannen, open access, waarderen en belonen van wetenschappers, we gaan de nieuwe Open Competitie bij ENW evalueren, er komen nieuwe instrumenten voor publiek-private samenwerking, de Raad voor de Scheikunde wordt opgericht, en dit zijn slechts enkele voorbeelden'. 'Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die directe impact hebben voor onderzoekers. Het is essentieel dat NWO op basis van ervaringen en adviezen uit het onderzoeksveld tot besluitvorming kan komen die goed is voor de onderzoeker en de wetenschap. De tafel is de spreekbuis voor het chemische onderzoeksveld naar het ENW-bestuur. Ik roep onderzoekers in het veld dan ook om zich met ideeën, adviezen, zorgen of visies te wenden tot de tafel en de werkgemeenschapscommissies.'

Dankers zal al snel in haar nieuwe rol de interactie met het onderzoeksveld zoeken. 'In de komende editie van CHAINS (10-11 december aanstaande) introduceert de tafel Chemie een nieuwe traditie voor de chemie in Nederland, 'de maandagavond' voor projectleiders in de chemie. De avond van 9 december, voorafgaand aan de tweedaagse CHAINS-conferentie, komen alle projectleiders uit de chemie bij elkaar tijdens een diner om de stand van de chemie in Nederland op te maken. Een avond die moet uitgroeien tot de jaarlijkse graadmeter voor de Nederlandse chemie. Dit wordt de avond in het jaar die je als projectleider niet mag missen.'

Over Patricia Dankers

Patricia Dankers is hoogleraar aan de Faculteit Biomedische Technologie en het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen, TU/e. Ze studeerde scheikunde in Nijmegen, en verdedigde haar eerste promotieonderzoek binnen de supramoleculaire chemie en biomaterialen aan de TU/e in 2006. Daarna werkte ze bij het bedrijf SupraPolix en bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze verdedigde haar tweede proefschrift over nier-regeneratie in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2013. In 2010 werkte ze aan 'Northwestern University' in Chicago. Daarna vervolgde ze haar universitair docentschap aan de TU/e, werd in 2014 benoemd tot universitair hoofddocent en in 2017 tot hoogleraar. De missie van haar onderzoeksgroep is het opleiden van studenten en het uitvoeren van onderzoek binnen het gebied van de biomaterialen, supramoleculaire chemie en regeneratieve geneeskunde, daarbij gebruikmakend van chemisch biologische technieken.

Met het vertrek van Weckhuysen nam Dankers al de honneurs waar als interim-voorzitter van de tafel Chemie. Met unanieme steun van de tafel Chemie heeft het domeinbestuur haar nu benoemd tot voorzitter voor een periode van drie jaar.

Contactgegevens secretarissen ENW-tafel Chemie
Mark Schmets, t. +31 (0) 70 344 05 37, cell. +31 (0) 6 30 36 92 39 | m.schmets@nwo.nl
Marcel Hoek, t. +31 30 600 13 82, cell +31 6 25 43 81 53 | m.hoek@nwo.nl

Bron: NWO