Open Technologieprogramma wijzigt vanaf 1 januari 2020

28 november 2019

Het oudste financieringsinstrument van NWO-domein TTW, het Open Technologieprogramma (OTP), ondergaat met ingang van 2020 een aantal veranderingen. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de harmonisering van financieringsinstrumenten binnen NWO.

Het karakter en het doel van het Open Technologieprogramma blijven gelijk, de voorwaarden veranderen wel. Voorstellen die tot en met 31 december 2019 binnen dit programma zijn ingediend, vallen onder de huidige regeling. Daarna zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt gewerkt met een nieuwe calltekst en nieuwe aanvraagformulieren. Vanaf dan hanteert NWO-domein TTW dezelfde tarieven als andere domeinen binnen NWO. Deze maatregel betekent dat TTW net als de andere domeinen de eindeprojectvergoeding zal hanteren. Dit houdt het volgende in:
- onderzoekers ontvangen per jaar van aanstelling 1 maand extra vergoeding ten opzichte van huidige TTW-tarieven;
- deze is vrij te besteden, bijvoorbeeld aan WW of verlenging;
- financiering van projectverlenging door TTW en declareren van WW-lasten is niet langer mogelijk.

De omschrijving van en eisen aan budgetposten worden verder aangepast aan de NWO-standaarden. Ook kan meer budget worden aangevraagd. De maximale TTW-bijdrage wordt 850 duizend euro. De grens waarbij cofinanciering verplicht is, schuift op naar 600 duizend euro. Een totaaloverzicht van de wijzigingen is begin december beschikbaar op deze pagina en de programmapagina van het OTP.

De calltekst zal ieder jaar op 1 januari geüpdatet worden, waarbij jaarlijks de personeelstarieven worden aangepast. De call blijft in principe het hele jaar door open voor indieningen. De precieze invulling hiervan is te lezen in de brochure.

Wat betekent dit voor aanvragers?

Naast de veranderde voorwaarden en nieuwe formulieren gelden vanaf 1 januari 2020 hogere personeelstarieven en kan een hoger projectbudget worden aangevraagd. Daarnaast wordt gewerkt met budgetmodules waarbij bijvoorbeeld een maximumbedrag per aanstelling beschikbaar is voor materiële kosten. In de beoordelingsprocedure is een kwaliteitseis opgenomen waarbij een kwalificatie zeer goed (een score 3.5 of lager) noodzakelijk is om voor financiering in aanmerking te komen.

En wat verandert er voor co-financiers en gebruikers?

Als de totale projectkosten hoger zijn dan een bepaald bedrag, is een bijdrage in de projectkosten (cofinanciering) door (een) gebruiker(s) verplicht. Dit bedrag is verhoogd van 500.000 euro naar 600.000 euro. De verplichte cofinanciering is 25 procent van het meerdere boven de 600.000 euro. Aangezien de maximum TTW-bijdrage ook is verhoogd, blijft de maximale bijdrage vanuit co-financier(s) gelijk.

Wanneer zijn de nieuwe calltekst en aanvraagformulieren beschikbaar?

De nieuwe calltekst en bijbehorende formulieren zullen begin december beschikbaar zijn op de NWO-website en bekend gemaakt worden via de NWO-nieuwsbrief.

Wat gebeurt er met aanvragen ingediend tot en met 31 december 2019?

Deze aanvragen worden behandeld onder de huidige voorwaarden zoals beschreven in deze calltekst. De beoordeling en de besluitvorming over honorering van deze aanvragen vindt plaats in 2020, maar gebaseerd op de voorwaarden van 2019. Aanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend gaan via de nieuwe formulieren en moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden in de nieuwe calltekst.

Waarom deze verandering?

De wijzigingen in het Open Technologieprogramma vloeien voort uit de harmonisering van de NWO-financieringsinstrumenten om zo de eenduidigheid verder te vergroten. Door dezelfde werkwijze en gelijke regels te hanteren, biedt NWO onderzoekers een eenvoudiger en overzichtelijker palet aan financieringsmogelijkheden.

Waar kan ik terecht met vragen?

Bij vragen kunt u terecht bij de programmacoördinator van het Open Technologieprogramma, Shirley Baert. Zij is bereikbaar via s.baert@nwo.nl, of op 030 600 13 26.

Bron: NWO

Contact

Mw. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) Mw. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) +31 (0)30 600 13 26 s.baert@nwo.nl