NWO-tafel Chemie stelt zich voor

26 november 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft in 2018 zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers. Met de tafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het ENW-bestuur te adviseren in het nieuwe NWO. De tafel Chemie nodigt het onderzoeksveld uit om gevraagd en ongevraagd input te leveren en relevante ontwikkelingen in het onderzoeksveld onder de aandacht te brengen van de tafel te brengen, zodat de tafel het chemisch onderzoeksveld met breed draagvlak en goed geïnformeerd kan vertegenwoordigen. De leden van de tafel chemie stellen zich graag aan u voor.

Patricia Dankers – voorzitter

Patricia Dankers is hoogleraar aan de Faculteit Biomedische Technologie en het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen, TU/e. Ze studeerde scheikunde in Nijmegen, en verdedigde haar eerste promotieonderzoek binnen de supramoleculaire chemie en biomaterialen aan de TU/e in 2006. Daarna werkte ze bij het bedrijf SupraPolix, en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze verdedigde haar tweede proefschrift over nier regeneratie in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2013. In 2010 werkte ze aan ‘Northwestern University’ in Chicago. Daarna vervolgde ze haar universitair docentschap aan de TU/e, werd in 2014 benoemd tot universitair hoofddocent en in 2017 tot hoogleraar. De missie van haar onderzoeksgroep is het opleiden van studenten en het uitvoeren van onderzoek binnen het gebied van de biomaterialen, supramoleculaire chemie en regeneratieve geneeskunde, daarbij gebruikmakend van chemisch biologische technieken.

Portefeuilles tafel Chemie: Soft Advanced Materials, NWA Regeneratieve geneeskunde, KNAW en de Jonge Akademie, aanspreekpunt NWO-tafel Aardwetenschappen

Rolf van Benthem

Rolf van Benthem behaalde zijn master in organische chemie aan de Universiteit van Leiden (1991) en zijn doctoraat in de organische chemie aan de Universiteit van Amsterdam (1995). Sinds 1995 werkt hij bij DSM, nu als Corporate Science Fellow voor Macromolecular Sciences. In deeltijd is hij ook hoogleraar Coatings Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven (sinds 2002). Hij is oprichter (2005) en medeorganisator van de jaarlijkse COSI-conferentie en voorzitter van de Programmaraad "Chemistry of Advanced Materials" van de TKI Chemistry sinds 2015.

Portefeuilles tafel Chemie: thema Materialen, materialen in NWA, Topsector AgriFood

Matthias Bickelhaupt

Matthias Bickelhaupt bekleedt leerstoelen in de Theoretische Chemie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij ontving zijn Ph.D. aan de Universiteit van Amsterdam bij Nibbering en Baerends (1993), in massaspectrometrie en theoretische chemie. Daarna werkte hij met Schleyer, Ziegler en Hoffmann, werd hij universitair docent in Marburg en kreeg hij een aanstelling in Amsterdam (1999). Matthias Bickelhaupt heeft gepubliceerd over ontwikkelingen in de analyse en theorie van de chemische binding evenals chemische reactiviteit, met toepassingen in organische, anorganische en biologische chemie. Hij is lid van de KHMW en is VICI-laureaat (2002).

Portefeuilles tafel Chemie: Energie, Industrie, aanspreekpunt NWO-tafel Wiskunde

Dave Blank

Dave Blank is Chief Scientific Ambassador, Universiteitshoogleraar en Hoogleraar Inorganic Materials Science  aan de Universiteit Twente. Van 2007 tot 2016 was hij wetenschappelijk directeur van MESA+ Institute of Nanotechnology.
In 2003 werd hij VICI-laureaat voor vernieuwend onderzoek en 2010 kreeg hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij heeft zowel de STW Simon Stevin Meester als FOM valorisatieprijs ontvangen. 
Hij is lid van de Royal Society of Arts and Sciences, Gothenburg, Sweden, Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI), Topteam Topsector High Tech Systemen en Materialen en Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWT) en boegbeeld van de quantum/nano-route van de Nationale Wetenschapsagenda.

Portefeuilles tafel Chemie: NWO-instituten, topsector HTSM, quantum/nano (ook NWA), aanspreekpunt NWO-tafel Astronomie

Bernard Dam

Bernard Dam promoveerde in 1986 in Nijmegen op een proefschrift over incommensurately modulated crystals. Na werkzaam te zijn geweest bij Philips Research Labs op High-Tc-supergeleiders en als universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is hij nu hoofd van de MECS-groep (Materials for Energy Conversion and Storage) aan de TU Delft. Deze groep is gespecialiseerd in elektrochemische conversieprocessen en -devices. De focus van zijn persoonlijk onderzoek ligt op de relatie tussen dunne filmgroei, de (defecte) structuur en de fysische eigenschappen van materialen, de laatste tijd gericht op oxyhydriden. Momenteel is hij ook wetenschappelijk directeur van het ADEM-programma 'Advanced Dutch Energy Materials'.

Portefeuilles tafel Chemie: NWO-domein TTW, Materials for Energy, Topsector Energie, Energietransitie (NWA), Elektrochemische Conversie & Materialen

Heleen Goorissen

Goorissen is sinds 2010 werkzaam bij Corbion in verschillende functies op het gebied van biotechnologie en fermentatie. Sinds 2018 is zij vice president R&D wereldwijd. Voor haar tijd bij Corbion was Goorissen werkzaam bij NIZO food research en bij de Universiteit Wageningen. Goorissen is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de groep van Lubbert Dijkhuizen op de biotechnologische ontzwaveling van afvalgassen. Goorissen is benoemd in de tafel Chemie voor een periode van drie jaar.
 

Syuzanna Harutyunyan

Syuzanna ontving haar Master's degree in Chemistry van de Yerevan State University in Armenië, waarna ze in 1999 naar Moskou, Rusland, verhuisde om haar doctoraat onder supervisie van prof. Belokon uit te voeren. Na een aantal maanden in 2002 als visiting scientist in Warschau, Polen, in samenwerking met Prof. Grela, ging Syuzanna in 2003 aan het werk bij de onderzoeksgroep van prof. Feringa aan de Universiteit van Groningen als een postdoctorale Research Fellow. In 2007 trad Syuzanna toe tot de afdeling Process & Development van Janssen Pharmaceutica, België. Syuzanna startte haar onafhankelijke onderzoeksloopbaan in 2010, toen ze werd aangesteld als tenure-track universitair docent aan de Universiteit van Groningen. Sinds 2013 is zij Associate Professor aan de Universiteit van Groningen. Syuzanna's onderzoeksactiviteiten omvatten organische synthese, organometaalreacties, katalyse, enantioselectieve transformaties en autokatalyse. Haar onderzoeksresultaten hebben haar gevestigd als een van de belangrijkste spelers in de koperchemie. Syuzanna is VIDI- en VICI-laureaat en ontving een ERC Consolidator grant. Het werk van Syuzanna is erkend door verschillende onderscheidingen, waaronder de Solvias Ligand Contest in 2011, de KNCV Gouden Medaille 2016 van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en de Homogeneous Catalysis Award 2017 van de Royal Society of Chemistry.

Portefeuilles tafel Chemie: NextGenChem, Waarde uit Biomassa, Water

Joyce Lebbink

Joyce Lebbink studeerde en promoveerde aan de Wageningen Universiteit en was postdoctoraal onderzoeker aan het Karolinska Instituut in Zweden en het Nederlands Kanker Instituut. Momenteel is zij universitair hoofddocent aan de afdelingen Moleculaire Genetica en Radiotherapie van het ErasmusMC in Rotterdam. Het onderzoek in haar laboratorium richt zich op het ontrafelen van de moleculaire mechanismen van DNA reparatie processen, in het bijzonder op de vraag hoe de verschillende eiwitten met elkaar communiceren gedurende dit proces. Joyce was gast-editor voor het tijdschrift DNA Repair en wetenschappelijk coördinator van het EU project ‘mismatch2model’. Momenteel coördineert zij het EU Marie Curie trainingsnetwerk ‘DNARepairMan’.

Portefeuilles tafel Chemie: NWO-domein SGW, thema Gezondheid, aanspreekpunt NWO-tafel Levenswetenschappen

Hermen Overkleeft

Hermen Overkleeft studeerde chemie aan de Universiteit van Amsterdam, en deed promotieonderzoek onder leiding van Professor Upendra Pandit. Na zijn promotie (1997) was hij postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden (vakgroep Bioorganische Synthese, Professor Jacques van Boom, Dr Gijs van der Marel, 1997-1999) en aan de Harvard Medical School (Department of Pathology, Professor Hidde Ploegh, 1999-2001). Hij is sinds 2001 hoogleraar in de bioorganische chemie aan de Universiteit Leiden en sinds 2017 wetenschappelijk directeur van het Leiden Instituut voor Chemie (LIC).

Portefeuilles tafel Chemie: Future Medicines Initiative, Evidence Based Sensing, topsector LSH, ZonMw

Dirk Slotboom

Dirk Slotboom is opgeleid als chemicus en gepromoveerd in de microbiologie. De groep van prof. Slotboom aan de Rijksuniversiteit Groningen combineert nu biofysische (röntgenkristallografie, spectroscopie), biochemische (membraan-enzymologie) en microbiologische methoden om de mechanismen van het transport van opgeloste stoffen door membranen te bestuderen. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de opheldering van het mechanisme van de secundair-actieve (ion / gekoppelde) glutamaat / aspartaattransporters en is een pionier en leidende wetenschapper in de studie van een nieuwe en wijdverbreide klasse van ATP-bindende cassettetransporters. Zijn groep richt zich op families van eiwitten die uniek dynamisch gedrag vertonen in lipide dubbellagen, waardoor generiek inzicht in de fysische chemie van membranen kan worden verkregen. Bovendien worden, in samenwerking met organisch chemici, kleine moleculen ontwikkeld die de transportactiviteit van bacteriële transporters remmen, met het doel nieuwe bactericide of bacteriostatische verbindingen te ontdekken. Dirk heeft 98 artikelen gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften (PubMed), die >5000 keer zijn geciteerd (Google Scholar). Zijn h-index is 43 (Google Scholar). Hij ontiving de ERC starting grant en is NWO VICI-laureaat. Hij zit in de redactionele adviesraad van The Journal of General Physiology.

Portefeuilles tafel Chemie: Building Blocks of Life, Raad voor de Natuur- en Scheikunde, aanspreekpunt NWO-tafel Natuurkunde, CHAINS

Andrzej Stankiewicz

Andrzej Stankiewicz is hoogleraar procesintensivering en directeur van het instituut chemische procestechnologie (DPTI) aan de TU Delft. Stankiewicz is auteur van talrijke publicaties, waaronder het eerste boek over procesintensivering. Hij is editor-in-Chief van het tijdschrift Chemical Enginenering and Processing: Process Intensification en Series Editor van de RSC Green Chemistry Book Series. Stankiewicz is oprichter en eerste voorzitter van de Werkgroep Procesintensivering bij de Europese Federatie Chemische Procestechnologie (EFCE) en Bestuursvoorzitter van de European Process Intensification Centre (EUROPIC). Stankiewicz was lid van de commissie Dijkgraaf en medeauteur van het visiedocument over scheikunde en natuurkunde in Nederland. Ook is hij lid van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur bij NWO.

Portefeuilles tafel Chemie: Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), topsector Chemie, internationalisering/Horizon2020, aanspreekpunt NWO-tafel Informatica

Contactgegevens secretarissen ENW-tafel Chemie
Mark Schmets, t. +31 (0) 70 344 05 37, cell. +31 (0) 6 30 36 92 39 | m.schmets@nwo.nl
Marcel Hoek, t. +31 30 600 13 82, cell +31 6 25 43 81 53 | m.hoek@nwo.nl

Bron: NWO