Honoreringen NWO-domein Toegepast en Technische Wetenschappen november 2019

14 november 2019

Deze maand is financiering toegekend aan onderzoeksprojecten binnen de programma's Materialen NL: Challenges, Open Mind, Perspectief en Partnership NWO-domein TTW-KWF Kankerbestrijding-Topsector Life Science & Health: Technology for Oncology II. Hieronder een overzicht van de gehonoreerde projecten per programma.

Materialen NL: Challenges

Het financieringsinstrument Materialen NL: Challenges richt zich op de uitdagingen in het interdisciplinaire veld van de materiaalwetenschappen.

Open Mind

Vijftien genomineerde Open Mind-teams pitchten hun ideeën tijdens het NWO Innovation Festival TEKNOWLOGY, op 7 november 2019. Een jury beoordeelde de voorstellen. De vijf plannen die de beste beoordeling kregen, werden beloond met een jaar onderzoeksfinanciering van 50.000 euro.

Perspectief

Binnen Perspectief kunnen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via consortia een omvangrijk onderzoeksprogramma rondom nieuwe technologie uitvoeren. Zo'n programma bestaat doorgaans uit vier tot acht projecten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen, met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren. Deze programma's kunnen nu van start:

Meer informatie? Lees ook dit nieuwsbericht of bekijk de programmavideo's.

 

Partnership NWO-domein TTW-KWF Kankerbestrijding-Topsector Life Science & Health: Technology for Oncology II

Onderstaande projecten ontvangen financiering binnen het onderzoeksprogramma Technology for Oncology II. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen onderzoekers uit de oncologische en technische wereld met industriële partners. Deze combinatie moet leiden tot nieuwe doorbraken op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven voor (toekomstige) patiënten met kanker.

Bron: NWO