Call met China rondom groene steden

Gezamenlijke call van NWO en de Chinese Academy of Sciences

21 november 2019

NWO, via het Merian Fund, en de Chinese Academy of Sciences (CAS) hebben een gezamenlijke call for proposals voor groene steden gelanceerd. De sluitingsdatum voor aanvragen is 21 januari 2020.

Foto: Berry Bonenkamp

De call richt zich op onderzoek om toepassingsgerichte oplossingen voor een betere integratie van groene gebieden in de stadslandschappen, op de ontwikkeling van praktische innovaties en op de ondersteuning voor beslissingen en beleidsmakers  bij duurzame planning, strategievorming en beleid. Deze toepassingsgerichte oplossingen beogen evenwicht te brengen in afwegingen, synergieën te versterken tussen economische ontwikkeling en sociale eisen, terwijl tegelijkertijd het milieu wordt beschermd, bijvoorbeeld door de overdracht van ontwikkelingsrechten (TDR).

De projecten in het Green Cities-programma moeten uitdagingen het hoofd bieden (rekening houdend met stadslandbouw, duurzaamheid en biodiversiteit) met betrekking tot een betere integratie van groene gebieden in een stad. Ook wordt van hen verwacht dat ze de inzichten uit onderzoek toepasbaar maken om beleid te kunnen informeren bij het duurzaam integreren van multifunctionele groene gebieden.

CALL FOR PROPOSALS

De deadlines zijn 21 januari 2020 voor NWO en 21 januari 2020 voor CAS.

LET OP! Aanvragen moeten zowel bij NWO als CAS worden ingediend.

Over het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden. De rode draad in het Merian Fund is internationaal onderzoek ter bevordering van het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties wereldwijd. Het Merian Fund werkt momemteel samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKDIKTI (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de calls onder het Merian Fund.

Bron: NWO