Tweede ronde NWO Open Competitie – SGW: deadline in januari 2020

3 oktober 2019

Op 3 oktober lanceert het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen de tweede ronde van het financieringsinstrument NWO Open Competitie – SGW voor vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Onderzoekers kunnen in deze ronde zonder thematische beperkingen aanvragen doen voor projecten met een primair sociale of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en -probleemstelling.

Zonnestralen door de wolken

Er is een budget van ruim 22 miljoen euro. De deadline voor vooraanmeldingen is 16 januari 2020, de deadline voor uitgewerkte aanvragen is 9 juli 2020.

De NWO Open Competitie – SGW biedt aanvragers de mogelijkheid binnen één domeinbreed instrument financiering aan te vragen voor grote en kleine projecten met een vrij, nieuwsgierigheidsgedreven karakter. Dat geldt ook voor interdisciplinair of domeinoverstijgend onderzoek. Financiering van internationale samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Per aanvraag is maximaal 750.000 euro aan financiering beschikbaar.

Openstelling voor aanvragen is medio oktober 2019. De call for proposals, het vooraanmeldingsformulier, contactgegevens, en verdere informatie zijn vanaf heden beschikbaar op de financieringspagina, www.nwo.nl/sgwoc. ISAAC zal binnen twee weken ook opengesteld worden voor het indienen van vooraanmeldingen.

Voor vragen over de NWO Open Competitie - SGW kunt u terecht bij:

Bron: NWO

Contact

Dr. Eelco van Dongen Dr. Eelco van Dongen +31 (0)70 3494005 e.vandongen@nwo.nl

Contact

Dr. Marleen van de Vate Dr. Marleen van de Vate +31 (0)70 3440967 m.vandevate@nwo.nl