Koninklijk echtpaar bezoekt Nederlands-Indiaas waterzuiveringsproject tijdens staatsbezoek

14 oktober 2019

Vandaag brachten de koning en de koningin een bezoek aan het waterzuiveringsproject LOTUS HR, bij het Barapullah waterafvoersysteem in India. Binnen dit project werken onderzoekers uit Nederland en India samen aan high-tech, robuuste en goedkope oplossingen voor de watertekorten in India. Dit systeem voor zuivering en hergebruik van water dient meer dan één doel – en is ook elders in de wereld te gebruiken. ‘Het inspireert anderen’, aldus programmaleider Merle de Kreuk, ‘en dat is heel bevredigend.’

Waterzuivering is in India centraal georganiseerd; slechts 30 tot 40 procent van het afvalwater wordt gezuiverd. Ook zijn er veel watertekorten, vooral in de grote steden. “Ons project pakt die twee problemen tegelijkertijd aan”, zegt De Kreuk. “We proberen de zaken holistisch te bekijken: we behandelen het water lokaal, op de plekken waar zowel een aanbod is van afvalwater als een vraag naar schoon water.”

Centraal in het programma staat een proeflocatie in Delhi. De waterinfrastructuur van deze wereldstad is van oudsher georganiseerd rond open regenwatergoten. Tegenwoordig worden die gebruikt voor de afvoer afval van huishoudens en bedrijven. Ze raken vaak verstopt en bij hevige regenval overstromen ze. En hoewel Delhi grote watertekorten kent, gebruikt men drinkwater om parken te bewateren. “We zagen veel ruimte voor verbetering”, zegt De Kreuk.

Bredere aanpak

De wetenschapssamenwerking tussen Nederland en India gaat al meer dan dertig jaar terug. Waarom India? “India investeert stevig in onderzoek en innovatie”, antwoordt Berry Bonenkamp, senior beleidsmedewerker en coördinator van de Nederland-India-samenwerking bij NWO. “Het is een hotspot voor hightech innovatie. En het richt zich op thema’s als water, energie, gezondheid, landbouw en duurzaamheid – precies de gebieden waarin Nederland een sterke reputatie heeft.”

In LOTUS-HR, evenals in alle andere samenwerkingsprojecten, zijn Nederland en India gelijkwaardige partners. Het programma is een initiatief van NWO en het Indiase Department of Biotechnology (DBT). Tot een jaar of drie geleden werkten de twee landen samen via losse, bilaterale projecten. Met LOTUS-HR kozen NWO en DBT voor een bredere aanpak, door te werken via een groter, publiek-privaat consortium. Bonenkamp: “LOTUS-HR is uniek. Het is ons vlaggenschip als het gaat om internationale samenwerking.”

Nederlandse en Indiase onderzoekers bij de Barapullah DrainNederlandse en Indiase onderzoekers bij de Barapullah Drain

Technology Summit

Een ander bijzonder aspect is de interdisciplinaire aanpak: natuurwetenschap en technologie worden gekoppeld aan sociale wetenschappen en governance. “Dat zorgt ervoor dat dit programma ook echt concrete, bruikbare toepassingen oplevert”, zegt Bonenkamp, “die betaalbaal en opschaalbaar zijn, en toepasbaar in andere regio’s.” Dit geldt nu voor alle bilaterale programma’s die NWO financiert. Sinds 2019 vallen de projecten van NWO met India, Brazilië, China, Indonesië en Zuid-Afrika onder het Merian Fund, een fonds voor impact-gericht, interdisciplinair onderzoek dat raakt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Vandaag bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de proeflocatie. Dit bezoek is het startschot voor de volgende fase in de schoonmaak van het water. Dinsdag 15 oktober bezoekt het koninklijk echtpaar de India-Netherlands Technology Summit in Delhi. Dit congres brengt kennisinstituten en bedrijven uit de hele wereld bijeen. Nederland is partnerland tijdens deze 25ste editie van de Summit.

Tekst: Nienke Beintema

Meer informatie


Bron: NWO