Call Energiesysteemintegratie opent

2 oktober 2019

NWO organiseert in nauwe samenwerking met het Programma Systeemintegratie van de Topsector Energie, een derde call in het programma Energiesysteemintegratie.

In de call 'Energiesysteemintegratie: Naar een toekomstbestendig, betaalbaar, en betrouwbaar energiesysteem' kunnen onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen, TO2-instellingen en hogescholen voorstellen indienen op het gebied van Energiesysteemintegratie. Er is een bedrag van 4.7 – 5.0 mln euro gereserveerd, gefinancierd door NWO-ENW, NWO-SGW, Topsector Energie, en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Daarnaast stelt het Netherlands eScience Center eScience Research Engineers ter beschikking t.w.v. 1,2 mln euro.

Energiesysteemintegratie 

De call 'Energiesysteemintegratie' richt zich op de integratievraagstukken van energiesystemen op verschillende schaalniveaus. Denk hierbij aan het koppelen en optimaliseren van de infrastructuren voor productie, transport en opslag van energie en bijvoorbeeld het vinden van optimale transitiepaden. Het systeem als geheel staat centraal, niet de specifieke onderdelen. Doel van de call is tevens om digitale technologieën voor energiesysteemintegratie breed maatschappelijk beschikbaar te maken. 

Het betreft onder meer wiskunde, informatica, elektrotechniek, economie, bestuurskunde, psychologie, rechten, innovatiewetenschappen, ethiek etc. De multidisciplinaire aanpak wordt daarom getoetst in de beoordeling van de voorstellen. Die aanpak kan bestaan uit het combineren van disciplines binnen één domein (dus of bèta/technisch, of alfa, of gamma), of het combineren van disciplines uit twee of alle genoemde domeinen.

Voor wie?

Onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen kunnen als hoofd- of medeaanvrager indienen. Onderzoekers van hogescholen en TO2-instellingen kunnen tevens salariskosten aanvragen, zij kunnen echter alleen als medeaanvrager optreden.

Voorwaarden

Aan elk toegekend project wordt een eScience Research Engineer toegevoegd. Elk voorstel dient daarom een aanpak van het eScience component van het onderzoek te bevatten. Voorstellen dienen daarnaast zoveel mogelijk multidisciplinair van opzet te zijn. Er is een verplichte in-kind of cash bijdrage bovenop het bij NWO aangevraagde projectbudget, te leveren door publieke/private partijen.

Informatie- en matchmakingsbijeenkomst

Op 23 mei heeft een informatie- en matchmakingsbijeenkomst plaatsgevonden. U leest hier meer over deze bijeenkomst. Het is niet noodzakelijk om aan deze bijeenkomst te hebben deelgenomen om een aanvraag te kunnen indienen in deze call.

Publicatie call

De call wordt op 3 oktober 2019 gepubliceerd op de programmapagina. De bij de call behorende documenten (o.a. het aanvraagformulier) en de mogelijkheid om in te dienen komen binnen een week beschikbaar, op de financieringspagina van de call. U vindt een link naar de financieringspagina vanaf 3 oktober onderaan de programmapagina).

Bron: NWO