Breed onderzoek naar innovatie in de visserij

17 oktober 2019

Hoe kunnen nieuwe technieken bijdragen aan verminderd energieverbruik van vissers? En welke methoden dragen bij aan minder bodemberoering? Dit jaar gaat een breed onderzoek van start, gericht op innovatie ten behoeve van duurzame visserij. De eerste call gaat in november 2019 open. NWO nodigt geïnteresseerden uit voor een informatiebijeenkomst op 29 november om samen tot ideeën voor onderzoek te komen.

Vissersboten in de haven

Innovatie gericht op verduurzaming moet de visserij helpen zich voor te bereiden op (toekomstige) uitdagingen. In het regeerakkoord is in totaal 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar innovatie binnen de sector. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besteedt dit binnen verschillende innovatieprogramma’s gericht op zowel fundamenteel als op toepassingsgericht onderzoek. Binnen één van die onderdelen, het zogenoemde Onderzoek voor Duurzame Visserij (ODV), heeft NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) een uitvoerende rol.

Onderzoekers

Het ODV focust zich op onderzoek dat kan leiden tot nieuwe toepassingen en op kennisvorming voor de (verdere) ontwikkeling van technische innovaties ten bate van de primaire visserij. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen onderzoekers en de visserijsector. Het doel is om te komen tot nieuwe kennis om de visserij te verduurzamen. Onderzoekers worden daarbij gestimuleerd om zoveel mogelijk multidisciplinair te werken. Er zijn binnen dit onderzoek drie innovatiedomeinen geselecteerd: het verkleinen van de footprint van de visserijsector o.a. door technische innovaties aan schepen, selectief vissen, en alternatieve vismethoden.

> Bekijk hier de financieringspagina

Gebruikerscommissies

NWO-domein TTW houdt zich bezig het samenbrengen van onderzoekers, vissers en andere relevante partijen, met als doel dat zij samen tot onderzoeksvoorstellen te komen en deze ook gezamenlijk uitvoeren. Deze aanpak vergroot de kans op daadwerkelijke toepassing. Tijdens het onderzoek ontmoeten onderzoekers en gebruikers elkaar tijdens gebruikerscommissies, waar de sector de onderzoekers van feedback voorziet. De inspraak vanuit de visserij helpt om de onderzoeksprojecten aan te laten sluiten bij de behoeften van de sector.

Call for proposals 

Onderzoekers met ideeën voor onderzoek gericht op innovatie in de visserij kunnen zich richten op een call for proposals voor kortlopend onderzoek en een thematische call voor onderzoek op innovatievraagstukken op de langere termijn. De call voor kortlopend onderzoek wordt in de week van 18 november 2019 opengesteld. Hierbij is een budget van ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar. De tweede call for proposals gaat naar verwachting begin 2021 open.

Informatiebijeenkomst

Rond  het openstellen van de eerste call vindt er op 29 november een informatiebijeenkomst plaats. Aanwezigen krijgen meer informatie over de call. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid andere partijen te leren kennen en samenwerkingen aan te gaan. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze pagina.

Meer informatie over de call volgt op NWO.nl/ttw

Bron: NWO

Contact

Dr. Peter Spierenburg (Programmamedewerker) Dr. Peter Spierenburg (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001291 innovisserij@nwo.nl

Contact

Dr. Mirka Macel (Programmamedewerker) Dr. Mirka Macel (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001392 innovisserij@nwo.nl