Binnenkort twee nieuwe calls met India

16 oktober 2019

Vandaag zijn twee Indiaas-Nederlandse calls for proposals aangekondigd tijdens de Tech Summit in Delhi. Deze calls zullen zich richten op het verder stimuleren van gezamenlijk, impactgericht onderzoek tussen Nederlandse en Indiase onderzoekers. De call met DBT is bedoeld om bij te dragen aan een slimme klimaatlandbouw en zal naar verwachting in de eerste helft van november worden gepubliceerd. De DST-call is gericht op een bijdrage aan het opschonen van het Ganga-programma met een focus op agro-watersystemen en zal naar verwachting in december worden gepubliceerd.

India is een steeds belangrijkere partner voor Nederland bij het zoeken naar en ontdekken van innovatieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Samen met de Indiase partners, het Department of Science & Technology (DST) en het Department of Biotechnology (DBT), bundelt NWO de krachten rond de volgende thema's: water, Agro Food en Life Sciences & gezondheid. Sinds 2019 wordt de financiering voor gezamenlijke calls met India beschikbaar gesteld door het Merian Fund van NWO.

Climate smart agriculture

Climate smart agriculture s het thema van de gezamenlijke call van NWO en DBT. Het hoofddoel van deze call is het ondersteunen van interdisciplinair onderzoek en innovatieve benaderingen om toepassingsgerichte oplossingen te ontwikkelen om de landbouw toe te rusten voor incrementele klimaatverandering en / of verhoogde klimatologische variabiliteit. Deze oplossingen moeten erop zijn gericht om afwegingen te maken, en synergieën te vinden, tussen economische ontwikkeling en het versterken van sociale behoeften, terwijl tegelijkertijd de omgeving wordt beschermd.

De impact van landbouw op het Ganga water systeem

NWO en DST lanceren een nieuwe gezamenlijke call rondom het thema water. Deze call is bedoeld om bij te dragen aan Cleaning the Ganga, wat hoge prioriteit krijgt van de Indiase en Nederlandse overheden en watersector. De nadruk zal liggen op de impact van de landbouw op het Ganga-watersysteem en de bijbehorende toepassingsgebieden voor interventies in het Hindon-deelbassin. Onderzoek zal naar verwachting voortbouwen op bestaande kennis en een link vormen met lopende relevante (publiek-private) partnerschappen. Projectvoorstellen moeten een interdisciplinaire onderzoeksbenadering hebben, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de Indiase en Nederlandse onderzoekskrachten in zowel technologie als sociale wetenschappen.

Aankondiging tijdens de Technology Summit

Vandaag zijn de calls aangekondigd op de Tech Summit in Delhi, een initiatief van de Indiase overheid waar jaarlijks meer dan 1.000 Indiase bedrijven, organisaties en senior vertegenwoordigers van de regering aanwezig zijn. Nederland is een partnerland tijdens van de 25e editie, waarin ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig zijn. Op de Tech Summit wordt tevens het LOTUS-HR - Local Treatment of Urban sewage and Streams for Healthy Reuse - onderzoeksproject van Merle de Kreuk gepresenteerd.

Het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden en ontwikkelingslanden. De rode draad in het Merian Fund is internationaal onderzoek ter bevordering van het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties wereldwijd. Het Merian Fund werkt momenteel samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKDIKTI (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de calls onder het Merian Fund.

Lees verder

Bron: NWO