Afsluiting onderzoeksprogramma Smart Governance (Slimme sturing)

22 oktober 2019

Vijf onderzoeksconsortia van wetenschappers en praktijkexperts kwamen op 4 oktober 2019 samen voor de uitkomsten van het NWO-programma Smart Governance. De slotbijeenkomst van het programma markeerde de afsluiting van een onderzoeksprogramma waarin nieuwe en hybride vormen van sturing werden onderzocht in verschillende sectoren en praktijken.

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om nieuwe en hybride vormen van sturing. Maar welke vormen van sturing zijn in welke situatie het meest effectief? Onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma Smart Governance (Slimme sturing) deden er samen met praktijkpartners onderzoek naar. Onderwerpen besloegen een breed spectrum van sturingspraktijken en varieerden van disastermanagent tot wijkgerichte aanpak in de zorg en van ketentransparantie tot publiek-private samenwerkingen. 

Slotbijeenkomst

Meer informatie over de slotbijeenkomst en de gepresenteerde onderzoeksresultaten zijn beschikbaar via deze link.

Engelstalig boek en eindpublicatie

Ter gelegenheid van de afronding van het onderzoeksprogramma hebben de betrokken onderzoekers van de vijf bestudeerde sturingspraktijken hun wetenschappelijke resultaten beschreven in een Engelstalige boek met de titel ‘Smart Hybridity’. Ze laten zien dat de werking van nieuwe governance-arrangementen vooral afhankelijk is van de mate waarin actoren in staat zijn om te leren, zich aan te passen en tot duurzame en gelegitimeerde oplossingen te komen waarin verschillende publieke waarden in evenwicht zijn.

Tevens werd ter gelegenheid van de slotbijeenkomst een eindpublicatie ontwikkeld met daarin de projectbeschrijvingen, interviews met de onderzoekers en de praktijkpartners.

Beide publicaties zijn beschikbaar via deze link.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Slimme sturing

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)