Vooraankondiging: twee open calls voor toekomstbestendige zorg

18 september 2019

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) komt in oktober 2019 met twee nieuwe calls met als thema: Technologie voor bemensbare zorg.

Door vergrijzing en toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt de zorgvraag in Nederland sterk toe. Hierdoor staan we voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Niet alleen is er een tekort aan zorgpersoneel, ook de zorgkosten blijven door toenemende vraag alleen maar stijgen. Veranderingen zijn nodig om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en bemensbaar te houden.

Technologie voor een bemensbare zorg: een doel, twee oproepen

Om het toenemende tekort aan zorgpersoneel aan te pakken en de toegankelijkheid van de zorg te kunnen waarborgen opent IMDI in oktober 2019 twee nieuwe multidisciplinaire calls.

Call 1: Doorbraakprojecten

Deze call biedt ruimte voor multidisciplinaire nieuwe ideeën/inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld die voldoen aan de IMDI-doelstellingen. Deze zogenaamde doorbraakprojecten waarin alfa-, beta- en gammawetenschappers samen dienen te werken, vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst. Het betreft korte projecten van beperkte omvang (ongeveer € 150.000).

Call 2: Demonstratieprojecten

Deze oproep richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die reeds gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP) welke vervolgens zal worden gevalideerd in de leef- en/of zorgomgeving. Parallel hieraan worden activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op de overdacht van de technologie naar een partij die zal zorgen voor overdracht naar de praktijk. Het betreft grote projecten uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk.

Meer informatie en details staan in oktober in de betreffende calls op NWO.nl, NWO-MVI.nl en ZonMw.nl.

IMDI

IMDI is een strategisch publiek-privaat partnerschap (PPP) en is gestart in 2010. Het richt zich specifiek op de ontwikkeling en toepassing van de medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van de zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten.

Deze calls van het IMDI-programma met als thema ‘Technologie voor bemensbare zorg’ zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen NWO, ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) .

Meer informatie?

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u sturen naar imdi@zonmw.nl. Meer achtergrondinformatie over IMDI kunt u terugvinden op:

IMDI logo

Bron: NWO

Contact

Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001314 a.stekelenburg@nwo.nl

Contact

Dr. ir. Arjen Bergsma (Programmamedewerker) Dr. ir. Arjen Bergsma (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001241 a.bergsma@nwo.nl

Contact

Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Programmamedewerker) Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Programmamedewerker) 030-6001296 w.haakma@nwo.nl