Startende ondernemers inspireren elkaar in ‘Take-off community’

17 september 2019

Informatie uitwisselen en inspiratie opdoen. Met dat doel organiseerde NWO op woensdag 11 september in Utrecht voor de tweede keer een introductiebijeenkomst voor de ‘academische ondernemers’ die financiering ontvingen in het programma Take-off. ‘Deze financiering hielp ons uit de vicieuze cirkel naar de virtuoze cirkel waar we nu in zitten.’

Om de kloof tussen onderzoek en markt te overbruggen, ondersteunt NWO via Take-off de economische bedrijvigheid vanuit de wetenschap, met financiële middelen van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen om een onderneming te starten en een innovatief idee naar de markt te brengen. Fase 1 van Take-off biedt financiering tot maximaal 40.000 euro voor een haalbaarheidsstudie of marktonderzoek. In fase 2 kunnen startende ondernemers een lening aanvragen om hun kennisinnovatie commercieel levensvatbaar te maken.

Inspireren en verbinden

Om deze beginnende ondernemers te inspireren en met elkaar te verbinden, organiseert NWO ieder half jaar een introductiebijeenkomst voor de nieuw gehonoreerde projecten. Naast veel praktische informatie stonden vooral de verhalen van de start-ups centraal: in korte pitches vertelden zij elkaar met welk idee zij de markt willen veroveren.

Ervaringen en adviezen

Enkele ondernemers die eerder Take-off-financiering ontvingen en inmiddels een stapje verder zijn in hun ontwikkeling, deelden hun ervaringen en adviezen. ‘Betrek de gebruikers van je product vanaf de allereerste ontwikkeling’, drukte bijvoorbeeld Ide Swager van MoMo Medical zijn collega-starters op het hart. Met zijn MoMo BedSense bindt hij de strijd aan met doorligwonden, die zowel voor patiënten als voor zorgverleners een groot probleem vormen in de gezondheidszorg. ‘Leuk dat wij als techneuten iets in elkaar kunnen sleutelen, maar de vraag is steeds: hoe verhoudt dit zich tot de praktijk? Wij probeerden elke nieuwe stap in onze ontwikkeling binnen twee weken bij de verpleegkundigen te krijgen en dankzij hun ideeën en adviezen werd ons product snel beter. Mede daarom kunnen we nu al naar de markt.’

Propositie toetsen

Ook Arjan van Diemen nadert met Trusttester de gang naar de markt. Zijn product maakt het mogelijk om bij digitale transacties op een vertrouwde manier te kunnen valideren dat iemand is wie hij zegt dat hij is. Daarbij gaat het om dataverificatie en niet om data-uitwisseling, zodat de privacyregels nooit in het geding komen. ‘Gebruik elke mogelijkheid om je propositie te toetsen en te ontwikkelen’, was een van zijn adviezen. ‘Een goed netwerk is daarbij belangrijk. En zorg dat je de juiste mensen om je heen verzamelt.’

Virtuoze cirkel

Collega-ondernemer Marie Weijler van LipoCoat sloot zich erbij aan. Met een bacteriewerende coating verbetert LipoCoat het comfort en de veiligheid van medische hulpmiddelen als katheters, contactlenzen en prothesen. De eerste contactlenzen met deze coating komen in 2020 op de markt, maar in de voorbije drie jaar ontving het bedrijf al vijftien prijzen en onderscheidingen, waaronder de titel European Biotech Startup of 2019. ‘Take-off heeft ons onder meer geholpen met de prototyping, maar ook met het marktrijp maken van de technologie en het verhogen van de Technology Readiness Level’, vertelde Weijler. ‘En niet in de laatste plaats: het heeft ons snellere toegang tot vervolgfinanciering gebracht. Kort gezegd heeft het ons uit een vicieuze cirkel geholpen, naar de virtuoze cirkel waar we nu in zitten.’

Sterke community

Ze had meerdere tips voor de aanwezigen: ‘Stel een zo divers mogelijk team samen, trek meer tijd uit voor fondsenwerving dan je denkt nodig te hebben en zorg dat je verdienmodel klopt. En heel belangrijk: spreek met andere startende en ervaren ondernemers om ervaringen te delen en van elkaar te leren.’

Precies dat is ook het hoofddoel van de halfjaarlijkse bijeenkomsten bij NWO. ‘Onze inzet is om een sterke community te vormen van nieuwe en alumni-startups van het Take-off-programma’, zegt programmacoördinator Xavier Weenink daarover. ‘Door deze startende ondernemers met elkaar en met ons in contact te brengen en te houden, leveren we een bijdrage aan kennisbenutting, een versnelde gang naar de markt en het startup-ecosysteem in Nederland.’

Kennismarkt

De ochtend eindigde daarom met een levendige kennismarkt waar enkele ondernemers hun product of service toonden. Tips en adviezen gingen beide kanten op: de ‘gevorderde’ ondernemers leerden net zo goed van de ervaringen van de nieuwe starters als andersom. Een van de aanwezigen was Boy Trip, die met zijn E-Trailer-app het comfort en de veiligheid bij het reizen met caravans en campers verbetert. Een heel ander product dan de elektrisch gedreven aanhanger waarmee zijn avontuur als ondernemer ooit van start ging. Zijn les: ‘Uiteindelijk draait het niet om wat de onderzoeker, maar wat de klant wil.’

Op de Take-off-pagina van de NWO-website komt Trip wat uitgebreider aan het woord. De komende periode verschijnen daar meer korte interviews over de ervaringen van Take-off-startups.

Meer informatie


Bron: NWO