Save the date en Call for Sessions Synergy 2020 Changing Societies

17 september 2019

Op 6 februari 2020 vindt de eendaagse conferentie voor met name onderzoekers, van aio’s en postdocs tot hoogleraren, uit de sociale en geesteswetenschappen plaats. Ook professionals vanuit de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn welkom. Synergy staat symbool voor de belangrijkste doelstellingen van de dag: het versterken van de connectie en samenwerking tussen onderzoekers onderling en met andere stakeholders.

Logo Synergy 2020

Thema: Changing Societies

De rode draad van de dag is het thema Changing Societies; een onderwerp dat twee unieke kernkwaliteiten van de sociale en geesteswetenschappen omvat. Ten eerste, het gegeven dat maatschappijen voortdurend veranderen en dat we graag willen begrijpen waar die veranderingen vandaan komen en wat de gevolgen zijn. Het beschrijven en analyseren van maatschappelijke verandering zijn bij uitstek het wetenschappelijk domein van SGW disciplines. Die disciplines leveren een historisch, economisch, cultureel, psychologisch, filosofisch, ethisch etc. perspectief en inzicht op het krachtenspel van verandering. Ten tweede, dankzij SGW onderzoek kunnen veranderingen in de huidige maatschappij niet alleen beter worden begrepen, maar ook voorspeld en eventueel gestuurd. De kennis helpt namelijk om verandering vanuit meerdere perspectieven te bezien.

Call for Sessions

Synergy 2020 is op zoek naar enthousiaste onderzoekers die deelnemers aan de jaarconferentie voor de sociale en geesteswetenschappen op creatieve wijze prikkelen met hun visie op uitdagingen in samenlevingen die in beweging zijn. We nodigen nadrukkelijk interdisciplinaire teams, jonge onderzoekers en iedereen met een idee voor interactieve en crossdisciplinaire parallel sessies uit een voorstel in te dienen. De deadline is 1 december. Meer informatie over de Call for Sessions inclusief selectiecriteria is hier te vinden.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de inhoud van het programma. Nieuws over sprekers, sessies en registratie wordt bekend gemaakt via www.synergy-ssh.nl, NWO-SGW social mediakanalen en de NWO-SGW nieuwsbrief.

Lees meer over Synergy 2020 Changing Societies.

Bron: NWO