NWO-informatiebijeenkomsten op Curaçao en Aruba

11 september 2019

NWO gaat in de herfst van 2019 twee informatiebijeenkomsten organiseren op Curaçao en Aruba. Aanleiding is de eerder dit jaar aangekondigde verruiming van de NWO-subsidiemogelijkheden: die biedt kansen voor onderzoekers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De bijeenkomsten moeten duidelijk maken wat die verruiming in de praktijk betekent, wat de stand van zaken is rond de nieuwe call van het Cariben onderzoeksprogramma en zijn verder een goede netwerkmogelijkheid voor lokale onderzoekers.

Saba (Shutterstock)Saba (Shutterstock)

Op 21 juni 2019 organiseerde NWO een soortgelijke bijeenkomst voor in Nederland gevestigde onderzoekers. Nu organiseert NWO voor het eerst, samen met de lokale universiteiten, een dergelijke bijeenkomst in de Nederlandse Cariben. 

In februari 2019 maakte NWO bekend dat voortaan ook wetenschappers aan onderzoeksinstellingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk in aanmerking komen voor NWO-financiering. NWO gaat nu ter plekke verduidelijken wat dat in de praktijk betekent. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld welke subsidie-instrumenten relevant kunnen zijn, hoe verloopt het aanvraagproces bij NWO, hoe kunnen onderzoekers en instellingen gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden.

De twee betrokken universiteiten grijpen deze gelegenheid ook aan om een netwerkbijeenkomst voor lokale onderzoekers te houden. Verder komen de eerste resultaten ter sprake van de publieksenquête over onderzoeksprioriteiten in de Nederlandse Cariben.  

Op woensdag 30 oktober vindt de bijeenkomst plaats aan de Universiteit van Curaçao; op vrijdag 1 november aan de Universiteit van Aruba. Aanmelding verloopt via deze instellingen.  

Bron: NWO