Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2020

17 september 2019

Het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) stelt in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek beschikbaar stelt ter bekroning van onderzoek op het gebied van de ICT. Het veld kan kandidaten voordragen voor de prijs, die bestaat uit 50.000 euro, vrij te besteden voor onderzoek in de ICT, een oorkonde en een sculptuur.

De prijs is bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeker, met een wetenschappelijke leeftijd van maximaal vijftien jaar[1], die vernieuwend onderzoek doet of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs is bedoeld als eerbetoon aan de onderzoeker als persoon en als promotie van het vakgebied ICT.

De prijs wordt als regel toegekend aan één persoon en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. In uitzonderingsgevallen kan de prijs aan meerdere personen gezamenlijk worden toegekend, indien het wetenschappelijk onderzoek gelijkelijk door hen samen is verricht.

Bij de selectie zal worden meegewogen of de onderzoeker getoond heeft in staat te zijn de behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken. De winnaar van de prijs zal betrokken worden bij een door NWO uit te brengen publicatie met een toegankelijke uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan, welke digitaal verspreid zal worden naar scholen en andere instellingen.

[1] Met de wetenschappelijke leeftijd wordt gedoeld op het aantal jaar na de promotie dat de voorgedragen onderzoeker actief wetenschappelijk onderzoek heeft uitgeoefend. Tijdelijke onderbrekingen in de wetenschappelijke carrière van de kandidaat dienen bij het bepalen van de wetenschappelijke leeftijd buiten beschouwing gelaten te worden.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen begeleidt het proces van deze prijs. Om kandidaten voor te dragen kunt u mailen naar de secretaris natuurwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. dr. A.P. IJzerman, via secretaris@khmw.nl. Voordrachten dienen vóór 15 november 2019 binnen te zijn. U vindt alle benodigde informatie om een voordracht in te dienen op de website van de KHMW.

Bron: NWO