Meepraten over nieuw NWO-beleid? Belangstellingsregistratie voorzitterschap SGW-tafels

19 september 2019

Het NWO-domeinbestuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SGW) wil een duurzame samenwerking aangaan met de SGW-onderzoeksachterban om het beleid van NWO vorm te geven. De wens hiertoe is tevens geuit door sociale en geesteswetenschappers zelf. Om het gesprek met het veld gestructureerd plaats te laten vinden richt het domeinbestuur ‘SGW-tafels’ in. Momenteel wordt gezocht naar onderzoekers met belangstelling voor het voorzitterschap van deze tafels.

Over de tafels

Het doel van de tafels zal zijn om het SGW-domeinbestuur, op basis van wensen en behoeften uit de onderzoeksachterban, te adviseren over beleid, programmering in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, het missiegedreven innovatiebeleid en NWO-procedures. Elke tafel zal optreden namens een cluster van wetenschappelijke disciplines en bestaan uit een aantal onderzoekers in verschillende fasen van hun carrière, met per tafel twee duovoorzitters. Het streven is dat de tafels samen een afspiegeling vormen van het SGW-onderzoeksveld.

Gezocht: onderzoekers met belangstelling voor het tafelvoorzitterschap

Het NWO-domeinbestuur is in eerste instantie op zoek naar senior en mid-career onderzoekers die belangstelling hebben voor het voorzitterschap van een tafel, zodat de werkwijze en samenstelling van de tafels in overleg met de beoogde voorzitters kan worden bepaald. Heb je belangstelling voor het voorzitterschap van een SGW-adviestafel? Maak dit dan uiterlijk 21 oktober kenbaar via de aanmeldpagina op de NWO-website. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Janneke van Kersen (NWO-SGWtafels@nwo.nl, 070 3494572).

Onderwerpen van gesprek

Mogelijke onderwerpen van gesprek voor de nieuw te vormen SGW-tafels: wijzigingen in de vormgeving van de SGW - Open competitie, waarderen en belonen binnen de sociale en geesteswetenschappen en de agendering van voor SGW relevant onderzoek binnen het missiegedreven innovatiebeleid 2020-2023. De tafels zullen ook zelf de ruimte krijgen om onderwerpen op de agenda te plaatsen, waardoor steeds ontwikkelingen binnen de sociale en geesteswetenschappen én vragen vanuit NWO aan bod komen. De adviezen van de tafels zullen van groot belang zijn voor het NWO-domeinbestuur bij de beleidsontwikkeling. In alle gevallen ontvangen de tafels een reactie op hun adviezen waarin wordt aangeven hoe deze doorwerken in het beleid.

Waarom tafels?

NWO is sinds 2017 georganiseerd in domeinen; elk domein wordt aangevoerd door een bestuur. Het SGW-domein is zeer breed en herbergt een groot aantal wetenschappelijke disciplines. De tafels zullen het bestuur van het SGW-domein in staat stellen om optimaal voeling te houden met de brede en gevarieerde onderzoeksachterban, met als doel om beleid, programmering en procedures van NWO zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de belangen van het SGW-onderzoeksveld.

Indeling en werkwijze SGW-tafels

Er komen zes disciplinair ingerichte SGW-tafels die elk worden ondersteund door een NWO-secretaris. De tafels zullen plusminus viermaal per jaar bij elkaar komen en kunnen tussentijds via de mail of telefonisch contact hebben. Elke tafel zal bestaan uit maximaal acht onderzoekers, in verschillende fasen van hun carrière. Het streven is dat de tafels samen een afspiegeling vormen van het SGW-onderzoeksveld. Per tafel worden twee duovoorzitters aangewezen (één mid-career, één senior). Eind 2019 of begin 2020 zal een werkconferentie plaatsvinden met de beoogde voorzitters van elke tafel, met als doel om de opzet en werkwijze gezamenlijk uit te werken. Heb je belangstelling voor het voorzitterschap van een tafel? Geef dit dan uiterlijk 21 oktober aan via de aanmeldpagina op de NWO-website. Wil je meer weten? Mail of bel dan naar Janneke van Kersen (NWO-SGWtafels@nwo.nl, 070 3494572).

Tafellidmaatschap

Deze oproep is gericht op onderzoekers die interesse hebben in het voorzitterschap van een tafel; in een later stadium volgt nog een oproep voor onderzoekers die belangstelling hebben voor het tafellidmaatschap. Heb je interesse in een tafellidmaatschap en wil je op de hoogte worden gehouden? Geef dit dan per mail aan bij NWO-SGWtafels@nwo.nl.

Bron: NWO