Zeven toekenningen in programma Smart Culture-Kunst en Cultuur

Van nieuwe kleuren opbouwen met bacteriën tot de ontwikkeling van leermethodes die handen nieuwsgierig maken

12 augustus 2019

Zeven onderzoeksprojecten ontvangen in totaal bijna 3 miljoen euro financiering om verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. De projecten zijn gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur. Het programma is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en Geesteswetenschappen en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

De gehonoreerde onderzoeksvoorstellen sluiten aan bij het doel van de Roadmap Smart Culture: het onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie en de andere topsectoren verder te stimuleren, van het meest concrete tot het meest abstracte niveau. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd variërend van twee tot vijf jaar.

Naar de lijst met gehonoreerde onderzoeksprojecten 2019.

Aandacht voor artistic research

In de onderzoeken zal specifiek aandacht zijn voor de positie van de maker. Dat blijkt onder andere uit het feit dat bij een aantal van de gehonoreerde projecten artistic research wordt gebruikt als onderzoeksmethode.

Samenwerking universiteit en hogeschool

Bijzonder aan het programma is ook dat het een platform biedt voor samenwerking tussen universiteiten en hogescholen. Bij alle zeven gehonoreerde voorstellen is zowel een universiteit als een hogeschool betrokken.

Kennis toegankelijk maken

Smart Culture – Kunst en Cultuur is één van de onderzoeksprogramma's van de topsector Creatieve Industrie. Binnen deze topsector vindt onderzoek plaats waar de creatieve industrie van kan profiteren. Ook wordt kennis toegankelijk gemaakt voor de sector en wordt samenwerking bevorderd tussen onderzoekers en ondernemers.

Meer informatie

Bekijk de programmapagina

De volgende projecten ontvangen in 2019 financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Komt een robot in het theater
Robots zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen ons dagelijks leven thuis, op school, in de zorg, en in allerlei dienstverlenende functies. Die rollen vragen om goede communicatie. Dit project
onderzoekt hoe samenwerking tussen theater en robotica kan bijdragen aan het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden van robots.
Prof. dr. M.A. Bleeker – Universiteit Utrecht
Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Ulrike Quade Company, SPRING festival, Aventus Hogeschool, Maxima Centrum, Univé

Commons: Nieuwe kansen voor stad en publieke ruimte
Dit onderzoek richt zich op de manieren waarop het begrip 'commons' kan bijdragen aan nieuwe vormen van (digitale) publieke ruimte en nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling, waarbij de mogelijke
bijdrage van ontwerp en kunst aan processen van 'commoning' als startpunt wordt genomen.
Dr. J. (Jeroen) Boomgaard – Rietveld Academy
Consortiumpartners: Universiteit van Amsterdam, BPD Europe BV, Vereniging van eigenaars Nautilus, Casco Art Institute, Waag | technology & society

Een plant wordt een machine en een computerprogramma een plant
Kunstenaars en wetenschappers werken samen aan het creëren en testen van nieuwe biotechnologieën die ons helpen met het ontwikkelen van adaptieve strategieën in de nieuwe ecologie die verschijnt als gevolg van klimaatverandering.
Dr. R.N. Frese – Vrije Universiteit Amsterdam
Consortiumpartner: Gerrit Rietveld Academie,
V2_Lab voor de instabiele media, Stichting ICU2, Stichting Waag Society

Slimme Handen
We denken niet alleen met ons hoofd, maar ook met onze handen. Maken maakt handen slim en stimuleert wederom kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling, sociale interactie en duurzaam denken.
Maar hoe leer je eigenlijk om iets te maken? Curious Hands onderzoekt dat in de praktijk en ontwikkelt leermethodes die handen nieuwsgierig maken.
Prof. dr. A.S. Lehmann – Rijksuniversiteit Groningen
Consortiumpartner: Hanzehogeschool Groningen,
OOG

Nieuwe kleuren opbouwen met bacteriën
Eigentijdse kleurstoffen zijn ecologisch onhoudbaar. Een groep wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers werken samen om op nieuwe manieren nieuwe gekleurde biomaterialen van bacteriën te maken. Studenten en professionals worden uitgenodigd om met deze gekleurde bacteriën innovatieve ontwerpen te creëren.
Prof. dr. H. Smidt – Wageningen University
Consortiumpartners: AVANS, Hogeschool Utrecht

De erfgoedsector op een kruispunt: de weg van de intersectionaliteit
Dit project onderzoekt hoe erfgoedinstellingen in hun organisatie, collecties en tentoonstellingsruimten een vorm van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen die tegemoet komt aan de
pluriforme eisen van de hedendaagse 'kritische bezoeker'. Vijftien partners werken samen aan intersectionele tools die mechanismen van uitsluiting en onderdrukking niet alleen blootleggen, maar ook
ontmantelen.
Dr. E.A. Steinbock – Universiteit Leiden
Consortiumpartners: Universiteit van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Izi.travel, Accessibility Consultant - Wat Telt, Research Centre for Material Culture, Het Nieuwe Instituut, Van Abbemuseum, IHLIA LGBT+ Heritage, Atria, The Amsterdam Museum, Studio i Platform for inclusive culture, Imagine-IC

Ook dát kan met documentaires
Hoe zien documentairemakers hun maatschappelijke rol en hoe gebruiken zij nieuwe opname- en presentatietechnologieën als Virtual Reality, 360°-camera’s, en drones? Samen met partners doen we
actie-onderzoek: we coproduceren een documentaire over de open stad. We onderzoeken de veranderende werkwijzen en rol van documentairemakers in het representeren van complexe maatschappelijke issues.
Prof. dr. T.A.C. Witschge – Rijksuniversiteit Groningen
Consortiumpartner: Hogeschool Utrecht, Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Stichting VersPers Uitgeverij, Stichting WORM, Stichting MU

Bron: NWO