Tafel Wiskunde stelt zich voor

22 augustus 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers. Met de tafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het bestuur van NWO-domein ENW te adviseren in het nieuwe NWO. De Tafel Wiskunde heeft op dit moment 7 leden uit de verschillende velden binnen de wiskunde. Zij stellen zich graag aan u voor.

Jan Bouwe van den Berg, voorzitter

Jan Bouwe van den Berg is hoogleraar wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek draait om niet-lineaire differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen. De dynamica van deze modellen leidt vaak tot patroonvorming. Het is een enorme uitdaging om te begrijpen en voorspellen onder welke omstandigheden welke patronen ontstaan. Om dit soort problemen wiskundig te doorgronden zijn technieken nodig die uiteenlopen van topologische methoden via de analyse van partiële differentiaalvergelijkingen tot computer-ondersteunde bewijzen. Naast fundamenteel wiskundige vraagstukken is hij ook geïnteresseerd in toepassingen van differentiaalvergelijkingen. Jan Bouwe was van 2011 tot 2018 voorzitter van het nationale onderzoekscluster Nonlinear Dynamics in Natural Systems (NDNS+).

Eric Cator

Eric Cator is sinds 2012 hoogleraar Toegepaste Stochastiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op de mathematische statistiek (shape constraints) en op de kansrekening (interacting particles systems, contact process on networks). Hiernaast heeft hij een duidelijk toegepaste kant. Hij doet veel consulting op het gebied van modelleren en statistiek, en werkt samen met andere wetenschappers zoals biologen en astronomen, waarbij hij helpt met het bouwen van modellen en het ontwikkelen van methoden voor het analyseren van hun data. Hij is in Utrecht gepromoveerd in 1997 in de Functionaal Analyse en heeft een tijd lang aan de TU Delft gewerkt.

Gunther Cornelissen

Gunther Cornelissen is hoogleraar “getaltheorie en meetkunde” aan de Universiteit Utrecht. Eerder studeerde hij in Gent en werkte op het Max-Planck-Instituut in Bonn. Zijn onderzoek naar reconstructie en deformatie van wiskundige objecten voert hij soms uit in interactie met natuurkundigen of informatici. Hij was voorzitter van de nationale onderzoekschool wiskunde, is lid van de KHMW en van het Platform Wiskunde Nederland. Naast zijn onderzoek is hij ook erg actief in onderwijs en outreach, dat laatste vooral naar middelbare scholen en leraren.

Mathisca de Gunst

Mathisca de Gunst is hoogleraar Wiskunde voor de Levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij studeerde Wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op stochastische modellering en statistische analyse van biologische processen. Haar voornaamste onderzoeksinteresse ligt op het gebied van statistische modellen voor netwerken met speciale focus op toepassingen in de neurowetenschappen. Momenteel is zij hoofd van de Afdeling Wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Luc Florack

Luc Florack studeerde in 1989 af in de theoretische natuurkunde en promoveerde in 1993 aan de Universiteit Utrecht. Van 1994-1995 was hij Europees research fellow bij INRIA Sophia-Antipolis in Frankrijk en bij INESC Aveiro in Portugal. In 1996 was hij universitair docent voor onderzoek aan de DIKU in Kopenhagen, met een beurs van de Deense onderzoeksraad. Van 1997-2001 was hij als universitair docent voor onderzoek verbonden aan het Department of Mathematics and Computer Science van de Universiteit Utrecht, en daarna universitair hoofddocent aan de TU Eindhoven. In 2007 werd hij hoogleraar aan het Department of Mathematics and Computer Science van de TU Eindhoven, waar hij de onderzoeksgroep Mathematical Image Analysis opzette. Zijn onderzoek heeft betrekking op meerschalige differentiële geometrische beeldweergave en toepassingen op het gebied van cardiologische en neurologische beeldvorming. Momenteel concentreert hij zich op tractografie voor neurochirurgie.

Mark Roest

Mark Roest promoveerde in 1996 in de toegepaste wiskunde met een dissertatie over parallel computing voor watermanagement. Direct daarna werd hij een van de oprichters van VORtech, dat diensten aanbiedt op het gebied van wetenschappelijke software engineering, toegepaste wiskunde en datawetenschappen. De klanten van VORtech zijn afkomstig uit een breed spectrum van sectoren en zijn meestal R&D-afdelingen van multinationals of onderzoeksinstituten. Momenteel is Mark algemeen directeur van VORtech, dat zich heeft ontwikkeld tot een bloeiend bedrijf met meer dan 25 wetenschappelijke software engineers en datawetenschappers in dienst. Mark deelt zijn ervaring met het beheer van wetenschappelijke software ook graag in het kader van consultancy-opdrachten.

Marc Uetz 

Marc Uetz studeerde in 1997 af in de wiskunde en promoveerde in 2001 aan de TU Berlijn. Vervolgens was hij als universitair docent en universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Quantitative Economics van de Universiteit Maastricht. Sinds 2007 bekleedt hij de leerstoel Discrete Mathematics and Mathematical Programming aan de Universiteit Twente. Hij was gasthoogleraar aan onder andere de TU Wenen, de universiteit van Zhejiang, IBM Watson en UC Berkeley. Hij doet onderzoek op het gebied van discrete optimalisatie en algoritmische speltheorie, en levert met name fundamentele bijdragen aan scheduling-theorie. Hij is redacteur van Operations Research Letters, Discrete Optimization en het Journal of Scheduling.

Bron: NWO