Save the date: Slotbijeenkomst NWO-programma Smart Governance

Nieuwe slimme vormen van bestuur

20 augustus 2019

Wat is ‘smart governance’ en wat maakt ‘smart governance’ slim? Hoe biedt slimme sturing een antwoord op complexe maatschappelijke uitdagingen? Op vrijdagmiddag 4 oktober hoor je er alles over op de slotbijeenkomst van het NWO onderzoeksprogramma ‘Smart Governance’.

Programma Smart Governance

De verhouding tussen overheid en burgers verandert, de rol van de overheid in de samenleving verandert en de ‘oude’ manieren van sturing zijn niet meer altijd toegesneden op de complexe maatschappelijke opgaven van vandaag. Binnen het NWO-programma Smart Governance gingen in 2014 vijf onderzoeksgroepen van start met elk een eigen sturingspraktijk. In samenwerking met partijen uit de praktijk gingen zij aan de slag met vragen over slimme sturing: Wat maakt slimme sturingsarrangementen nu eigenlijk precies slim? Voor wie zijn ze precies effectief? Maakt slimme sturing de verwachtingen waar? En, wat kunnen we van voorbeelden van slimme sturing leren?

Slotbijeenkomst 4 oktober

Tijdens de slotbijeenkomst op 4 oktober presenteren de onderzoekers hun voorlopige eindresultaten en gaan ze in gesprek met de zaal. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, de voertaal is Nederlands.

Globaal programma

13:15 uur - Inloop

13:30 uur

 • Opening
 • Vijf slimme sturingspraktijken uitgelicht
  • Onderzoekers van de vijf projecten presenteren hun resultaten
  • Andere onderzoekers binnen het programma reflecteren hierop
  • Discussie met de zaal
 • Slotbeschouwing & discussie – presentatie boekje

17:00 uur - Borrel

Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt er een besloten lunch plaats met de vijf projectleiders om het programma te evalueren.

Datum

Vrijdagmiddag 4 oktober 2019

Locatie:

NWO Utrecht
Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht

Nadere informatie en aanmelding

Deelname is gratis, aanmelden verplicht.

Voor meer contact over de bijeenkomst en aanmelding, stuurt u een mail aan Ymkje de Boer, ymkje@ymba.nl, 020-6376537.

Over de vijf onderzoeksprojecten

Elk onderzoeksproject bestudeerde een eigen ‘sturingspraktijk’. De volgende onderzoeksprojecten maken onderdeel uit van het programma:

 • De samenwerking tussen hulpdiensten en burgers tijdens crisissituaties en rampen in en rond internetplatforms
  o.l.v. dr. ir. Kees Boersma, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Vormen van relationele sturing bij Publiek Private Samenwerkingsprojecten
  o.l.v. prof. dr. Joop Koppenjan, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Het activeren van netwerken rond zorgvragers in het sociale domein
  o.l.v. dr. Annie de Roo, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nieuwe vormen van stadsregionaal bestuur in grootstedelijke gebieden
  o.l.v. dr. Linze Schaap, Universiteit van Tilburg
 • Ronde tafels en private certificeringssystemen voor de verduurzaming van grensoverschrijdende handelsketens
  o.l.v. prof. dr. ir. Katrien Termeer, Wageningen Universiteit

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Slimme sturing

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)

Contact

Ymkje de Boer Ymkje de Boer +31 (0)20 637 6537 ymkje@ymba.nl

Contact

Mw. drs. E.M. van de Meent-Nutma Mw. drs. E.M. van de Meent-Nutma +31 (0)70 3494560 m.vandemeent@nwo.nl