Nieuwe call Caribisch onderzoek open

9 augustus 2019

De nieuwe, wetenschapsbrede call van het NWO programma Caribisch onderzoek staat open voor aanvragen. Deze call met een budget van 7,18 miljoen euro heeft een bijzondere opzet. NWO zoekt twee programmaleiders die beiden een multidisciplinair onderzoeksprogramma gaan opzetten: één met als zwaartepunt sociaal-culturele vraagstukken en als thuisbasis de Benedenwindse Eilanden, en de ander gericht op natuurwetenschappelijke vraagstukken met als thuisbasis de Bovenwindse eilanden.

Het ministerie van OCW heeft in 2018 de looptijd van het NWO programma Caribisch onderzoek met vijf jaar verlengd. De nadruk ligt op structuurversterking en inbedding van onderzoek in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. NWO wil dit doel bereiken door middel van twee grote multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s die in de regio zelf worden uitgevoerd en verankerd.

Het doel van deze call for proposals is het werven van twee onderzoekers (Programme Chairs). Deze twee programmaleiders gaan met een persoonlijke subsidie onderzoeksgroepen in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden opzetten en leiden. Ze geven vorm en richting aan het onderzoek samen met regionale en lokale instellingen, structuren en mensen. De twee Programme Chairs zullen onderzoeksteams om zich heen verzamelen, samenwerken met relevante onderzoekers en instellingen binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden, en vooral ook onderling voortbouwen op raakvlakken tussen de twee zwaartepunten.

Twee programma’s

Klik op foto voor grotere versie.

Voor beide onderzoeksprogramma’s geldt dat ze moeten aansluiten op problemen en kennisvragen in de Caribische regio. De resultaten moeten van wetenschappelijk en maatschappelijk belang zijn voor het Caribische deel van het Koninkrijk. In één programma zal het zwaartepunt liggen op sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in brede zin. Naar verwachting ligt de thuisbasis van dit programma bij de universiteit van Aruba of die van Curaçao. In het andere programma ligt het zwaartepunt op natuurwetenschappelijke vraagstukken op het gebied van milieu en natuur. De thuisbasis van dit programma zal naar verwachting het onderzoeksinstituut CNSI op St. Eustatius zijn. Inspiratiebron voor beide programma’s vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, in het bijzonder het concept van Sustainable Development of Small Island Developing States (SIDS). Een belangrijk onderdeel van de programma’s is de overdracht van kennis via onderwijs en outreach.

De deadline voor de verplichte vooraanmelding is donderdag 14 november 2019. Bij de hierop volgende uitwerking kunnen aanvragers de nog te ontwikkelen Kennisagenda Cariben gebruiken. NWO schrijft deze mede op basis van een publieke enquête die momenteel open staat voor mensen en instellingen in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Bron: NWO