Honoreringen NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen augustus

29 augustus 2019

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan 5 onderzoeksprojecten binnen het Open Technologieprogramma (OTP). Het OTP staat doorlopend open voor voorstellen voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek uit alle vakgebieden.

Hieronder staan de gehonoreerde OTP-projecten op alfabetische volgorde.

North Sea Reef Vitalization For Ecosystem Services (North Sea ReViFES) – Prof. dr. T.J. Bouma,  Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) (17671)

Metal-to-Power: Towards implementation of metal powders as CO2-free fuels, development of experimental and numerical tools – Prof. dr. ir. L.P.H. de Goey, Technische Universiteit Eindhoven (17688)

SURface runoff in FLAT areas SURFLAT – Prof. dr. C.J. Ritsema, Wageningen University & Research (17709)

Data-driven Optimization for a Vital Elderly Care System in the Netherlands (‘DOLCE VITA’) – Prof. dr. R.D. van der Mei, CWI - Centrum Wiskunde & Informatica (17710)

Organic micro-pollutant removal from municipal effluents by polyelectrolyte multilayer based hollow fiber nanofiltration membranes – Dr. ir. W.M. de Vos, Universiteit Twente (17744)

Bron: NWO

Contact

Dr. ir. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) Dr. ir. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) +31 (0)30 600 13 26 s.baert@nwo.nl

Contact

Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001290 e.onderdijk@nwo.nl