Heropening van de call voor CGIAR Senior Experts

22 augustus 2019

Senior experts, werkzaam bij Nederlandse onderzoeksorganisaties en betrokken bij CGIAR-onderzoek of management, krijgen de kans om (meer) tijd aan hun CGIAR-activiteiten door te brengen. De call om een ​​deel van hun personeelskosten te dekken is heropend. De deadline voor de volgende - en waarschijnlijk de laatste - beoordelingsronde is 21 november 2019.

De oproep voor Senior Experts heeft tot doel bij te dragen aan de samenwerking tussen Nederland en CGIAR. Het financiert een deel van de personeelskosten van Senior Experts die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie die deelnemen aan een CGIAR Research Program (CRP), Flagship of Platform.

De oproep staat open voor Senior Experts die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie en die deelnemen aan een CGIAR Research Program (CRP) of Platform met koppelingen naar een of meer van de drie voor deze geselecteerde kennisdomeinen. De focus van deze ronde ligt op de volgende domeinen:

2. ‘Duurzame agrofood-waardeketens en sectoren’,
3. ‘Genetische verbetering en propagatiematerialen’ en
4. 'Klimaatslimme landbouw'

Meer informatie over de domeinen is te vinden in de call for proposals.

Het Nederland - CGIAR partnership

Het Nederland - CGIAR-partnerschap versterkt transformationele veranderingen in de landbouw over de hele wereld door het bevorderen van kennis van voedingssystemen en gezamenlijke publieke en private innovatie. Het is gericht op het faciliteren van succesvolle partnerschappen tussen CGIAR-onderzoeksprogramma's (CRP's), CGIAR-platforms en CGIAR-centra enerzijds en Nederlandse onderzoeksorganisaties en belanghebbenden uit de publieke en private sector anderzijds, zowel met als zonder winstoogmerk.

De SEP-call en andere instrumenten van het NL-CGIAR-onderzoeksprogramma worden gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd via NWO-WOTRO Science for Global Development.

Meer informatie


Bron: NWO