Zes projecten gehonoreerd in de eerste ronde van VerDuS SURF Pop Up 2019

5 juli 2019

Binnen de eerste ronde van VerDuS SURF Pop Up 2019 zijn zes projecten gehonoreerd om nieuwe kennis te genereren over ontwikkelingen in stedelijke regio’s. De maatschappelijke opgaven van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur en de complexe samenhang van deze opgaven staan hierin centraal.

Drie bussen bij bushaltefoto: Alex Schröder

In de call VerDuS SURF Pop Up 2019, 1ste ronde konden onderzoekers financiering aanvragen voor kleine kortlopende projecten die passen binnen de thematiek van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future. In deze ronde konden zes van de vijftien beoordeelde aanvragen worden gefinancierd binnen het beschikbare budget van 300.000 euro.

Op 4 juli 2019 heeft NWO de call VerDuS SURF Pop Up 2019, 2de ronde  opengesteld. De deadline voor deze ronde is 26 september 2019, om 14.00 uur CEST. Dit is de laatste call binnen het instrument VerDuS SURF Pop Up.

De volgende projecten (in alfabetische volgorde, op naam van de projectleider) zijn gehonoreerd:

Slimme mobiliteit voor beleidsmakers
Prof. Dr. Ir. Bart van Arem (m), Technische Universiteit Delft

Om beleidsmakers in staat te stellen om met de ontwikkelingen binnen slimme mobiliteit om te gaan, bieden drie SURF projecten een integraal beeld van de impact van én autonoom rijden én mobiliteitsdiensten én financiële prikkels voor ander reisgedrag aan in de vorm van een nieuwe e-course slimme mobiliteit.

Het adaptieve vermogen van stedelijke intermediairs
Dr. Merlijn van Hulst (m), Tilburg University

Uit eerder onderzoek blijkt dat stedelijke intermediairs moeite hebben om hun praktijken door te ontwikkelen. Daarom kijken we hoe intermediairs in 8 Europese (5 Nederlandse) gemeenten door de tijd heen (al dan niet) in staat zijn geweest om hun praktijken aan de eisen van de omgeving aan te passen.

Verwijdering van residentiële parkeerfaciliteiten en veranderingen in reisgedrag
Dr. Carlijn Kamphuis (v), Universiteit Utrecht

In de binnenstad van Utrecht worden in 2020 op diverse plekken parkeerplekken verwijderd, waardoor bewoners hun auto verder van huis zullen moeten parkeren. Wij evalueren in dit project wat dat doet met de perceptie van parkeermogelijkheden en met (attitudes t.o.v.) autogebruik, OV-gebruik, lopen en fietsen.

Ruimte voor werken
Dr. Eric Koomen (m), Vrije Universiteit Amsterdam

We onderzoeken waar werken in de afgelopen 20 jaar verdwenen is om plaats te maken voor bijvoorbeeld wonen en waar juist ruimte voor werken gemaakt is. Daarmee krijgen we inzicht in de locaties die mogelijk vrij kunnen komen voor toekomstige woningbouw en ruimte die nog voor werken gereserveerd moet worden.

Het Algoritmisch Atelier: Publieke Waarden in Mobiliteitshubs
Dr. Peter. Pelzer (m), Universiteit Utrecht

Digitale platforms bepalen in toenemende mate stedelijke dynamiek. Commerciële en individuele waarden zijn hierbij leidend. Hoe zorgen we ervoor dat deze platforms bijdragen aan publieke waarden in de stad? In deze studie vertalen we gedeelde publieke waarden naar eisen aan platforms. Dit leidt tot een programma van eisen voor uitvragen.

Het nieuwe normaal: een interactieve routekaart voor het mainstreamen van stedelijke klimaatadaptatie
Dr. Jannes Willems (m), Erasmus Universiteit Rotterdam

Steden nodigen via platforms bewoners en bedrijven uit om klimaatverandering aan te pakken. Het is lastig om deze platforms een plek in de gemeente of het waterschap te geven. Dit onderzoek helpt overheden met het beter inbedden van deze platforms in hun organisatie en zo beter te anticiperen op klimaatverandering.

Bron: NWO