NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen krijgt vervolg

11 juli 2019

NWO en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen (voorheen: Regieorgaan Geesteswetenschappen) investeren gezamenlijk in het voortbestaan van het programma Promoties in de geesteswetenschappen. Doel van dit door NWO uitgevoerde programma is om getalenteerde onderzoekers binnen de geesteswetenschappen de kans te geven te promoveren op een zelf gekozen onderwerp. Met de gezamenlijke investering van NWO en het Programmabureau kan tot en met 2024 jaarlijks een financieringsronde plaats blijven vinden.

Binnen de geesteswetenschappen is de behoefte aan individuele promotieplaatsen onverminderd groot. De faculteiten beschikken vaak over onvoldoende middelen om individuele promotieplekken te financieren. Door het programma Promoties in de geesteswetenschappen voort te zetten, willen NWO en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen kansen blijven scheppen voor talentvolle onderzoekers binnen de geesteswetenschappen.

Over Promoties in de Geesteswetenschappen

De faculteiten geesteswetenschappen van de betrokken universiteiten organiseren de voorselectie voor dit programma. Hierdoor is er na indiening bij NWO een honoreringspercentage van rond de 50%. De voorwaarden voor de nieuw afgesproken financieringsrondes blijven in principe ongewijzigd. NWO en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen zullen de huidige voorwaarden uit de call nog wel evalueren. Het programma Promoties in de geesteswetenschappen maakt binnen het geharmoniseerde NWO-instrumentarium onderdeel uit van de Open Competitie.

Financiering van dit programma

Het programma Promoties in de Geesteswetenschappen wordt gefinancierd door het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen. Het ministerie van OCW heeft onlangs de instellingsduur van het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen met vijf jaar verlengd. Een van de taken van het Programmabureau is het (samen met NWO) uitvoeren van het programma Promoties in de geesteswetenschappen. Het programmabureau draagt jaarlijks 1,6 miljoen bij en NWO verdubbelt dit bedrag, waardoor er jaarlijks 3,2 miljoen euro beschikbaar komt voor promotieonderzoek in de geesteswetenschappen. Daarnaast dragen de indienende faculteiten zelf ook 20% per gehonoreerd project bij, waardoor het totaal beschikbare bedrag oploopt tot 4 miljoen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Topsectordoorsnijdend thema