NWO-domein TTW harmoniseert tarieven met NWO per 1 januari 2020

18 juli 2019

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) hanteert per 1 januari 2020 dezelfde tarieven in haar financieringsinstrumenten als de andere domeinen binnen NWO. De omschrijving en eisen aan budgetposten worden dan aangepast aan de NWO-standaarden. Het doel van deze wijziging is de eenduidigheid van financieringsinstrumenten binnen NWO verder te vergroten.

De nieuwe tarieven gelden voor voorstellen die worden ingediend in calls die na 1 januari 2020 gepubliceerd worden, of op die datum ingaan in het geval van het Open Technologieprogramma. Deze maatregel betekent dat TTW, net als de andere domeinen binnen NWO, de eindeprojectvergoeding zal hanteren. Dit houdt in:

  • onderzoekers ontvangen per jaar van aanstelling 1 maand extra vergoeding ten opzichte van huidige TTW-tarieven;
  • deze is vrij te besteden, bijvoorbeeld aan WW of verlenging;
  • financiering van projectverlenging door TTW en declareren van WW-lasten is niet langer mogelijk.

Implementatie

Op basis van afspraken uit het verleden vergoedt TTW nu WW-kosten op declaratiebasis. Deze werkwijze en tarieven gelden tot en met 31 december 2019, daarna worden de integrale NWO-tarieven met eindeprojectvergoeding gehanteerd. In de komende periode wordt uitgewerkt hoe deze veranderingen worden geïmplementeerd in de financieringsinstrumenten. Het doel en het karakter van deze instrumenten blijven daarbij behouden. Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is.

Open Technologieprogramma

De calltekst voor het Open Technologieprogramma vanaf 2020 inclusief de wijziging van de tarieven zal begin november alvast worden gepubliceerd op deze website. Het totale budget voor het Open Technologieprogramma, dat per 2019 is opgehoogd naar 26 miljoen euro per jaar, wordt niet aangepast naar aanleiding van deze maatregel.

Achtergrondinformatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Contact

Dr. ir. Floor Paauw (Hoofd P&K) Dr. ir. Floor Paauw (Hoofd P&K) +31 (0)30 6001365 f.paauw@nwo.nl