NWA-Call open: Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

10 juli 2019

We produceren grote hoeveelheden voedsel voor een relatief lage prijs, maar belasten daarbij het milieu. Hoe kunnen we overgaan naar een voedselproductiesysteem waarbij minder verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt?

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt budget beschikbaar om deze vraag te onderzoeken in kennisketenbrede transdisciplinaire consortia. Alle partijen die geïnteresseerd zijn in een transitie van het voedselsysteem kunnen een motivatieformulier insturen. Voor deze call for proposals is een totaalbudget van € 2,77 miljoen beschikbaar.

Sandpitprocedure

Alle partijen die geïnteresseerd zijn in een transitie van het voedselsysteem kunnen een motivatieformulier insturen. Voor deze NWA-call for proposals is er eerst een selectieronde met Sandpitprocedure. De Sandpitworkshop vindt plaats van 21 tot 24 januari 2020. Uit de geselecteerde deelnemers voor de Sandpit worden een of twee brede consortia gevormd. Een consortium dient een uitgewerkte aanvraag in.

Deadlines

Deadline voor het indienen van een motivatieformulier door geïnteresseerde partijen is 12 september 2019, 14.00 uur CE(S)T. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen door een of twee gevormde consortia is 24 maart 2020, 14.00 uur CE(S)T.

Meer informatie

De call for proposals op het thema Transitie naar een duurzaam voedselsysteem wordt gerealiseerd in het kader van NWA Lijn 2 van het NWA-programma. In deze actielijn wordt voor thematische programma’s samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de initiatiefnemer.

Over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Bron: NWO