NWA-call Ecologie & Noordzee open voor aanvragen

29 juli 2019

De call Ecologie & Noordzee binnen de thematische programmering van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is nu geopend. Centraal binnen deze call staat de interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. Onderzoekers van kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen kunnen tot 24 oktober onderzoeksvoorstellen indienen.

windpark

Het doel van het programma Ecologie & Noordzee is om ketenbreed kennis te ontwikkelen over de specifieke interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windmolens en -parken en een handelingsperspectief te bieden voor beleid, implementatie en praktijk. Het programma richt zich op cruciale wisselwerkingen en mogelijke knelpunten zoals interacties tussen windturbines en vogels of vleermuizen en effecten op de draagkracht van het ecosysteem. Het bieden van hard substraat en bodemrust zijn voorbeelden van wisselwerkingen die ecologische kansen bieden.

NWA Lijn 2

De call for proposals op het thema 'Ecologie & Noordzee' wordt gerealiseerd in het kader van Lijn 2 van het NWA-programma. In deze Lijn wordt voor thematische programma’s samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call zijn het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de initiatiefnemers. Het budget voor deze call is 2,8 miljoen euro; de deadline is 24 oktober 2019 om 14.00 uur.

Over de Nationale Wetenschapsagenda

De NWA beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samen­le­ving en de kennisecono­mie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de in­­breng van burgers en weten­schap­pers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Financieringsinstrument bij dit programma


Bron: NWO

Contact

Dhr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) Dhr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001315 s.jongerius@nwo.nl

Contact

Drs. Maartje van Dijk (Programmamedewerker) Drs. Maartje van Dijk (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001378 m.vandijk@nwo.nl