Nieuw-PEPSci programma zet verbinding astronomie en aardwetenschappen voort

15 juli 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft besloten het PEPSci-programma voort te zetten met 2,24 miljoen euro. Dit programma over planeten verbindt de disciplines aardwetenschappen en astronomie succesvol met elkaar. Op 26 september 2019 is er een voorbereidende workshop voor het hele veld.

Herschel telescoop en DOT, La Palma

Het Planetary and ExoPlanetary Science (PEPSci) programma is in 2013 opgezet ter versterking van het planeet- en exoplaneet-onderzoek in Nederland. In 2018 evalueerde een externe internationale commissie het programma, en loofde de kwaliteit van onderzoek en de netwerkfunctie. De twee adviestafels astronomie en aardwetenschappen van het NWO-domein ENW reageerden naar het domeinbestuur toe positief op het evaluatierapport.

Met deze verlenging kan NWO een call uitwerken voor twee onderzoeksthema's met ieder vier nieuwe projecten. PEPSci-II zal een coherent en interdisciplinair onderzoeksprogramma en netwerk zijn, dat op een bottom-up manier wordt vormgegeven. Op 26 september 2019 organiseert NWO een bijeenkomst over de invulling van het programma. Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in multidisciplinaire samenwerking op het gebied van planeet- en exoplaneet onderzoek, zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. NWO denkt dan aan disciplines zoals aardwetenschappen, astronomie, chemie en biologie; iedere onderzoeker met interesse in planeetonderzoek is welkom.

In voorbereiding op de workshop zal NWO deelnemers vragen een 'Expression of Interest' in te dienen. Meer informatie over de vorm en inhoud hiervan volgt binnen enkele weken. Als u op de hoogte wilt blijven, stuur dan een mail aan pepsci@nwo.nl

Bron: NWO