Schaalvergrotingsmogelijkheden voor Oegandees voedsel- en landbouwonderzoek

Landenworkshop van Food & Business Applied Research Fund

12 juli 2019

Vertegenwoordigers van acht Oegandese Food & Business Applied Research Fund (ARF) projecten - vanuit onderzoek, de particuliere sector, NGO's en overheidsinstanties - kwamen bijeen voor een landenworkshop in Kampala van 18 tot 20 juni. Het hoofdthema was schaalvergroting van innovaties uit voedsel- en landbouwonderzoek en wat nodig is in Oegandees beleid en praktijk.

Tien ARF-projecten zijn vanaf 2014 in Oeganda van start gegaan. Aangezien de meeste projecten inmiddels zijn afgerond, was het tijd om de balans op te maken van de inzichten en resultaten; gezamenlijk te reflecteren, leren en werken aan verdere benutting van resultaten. Tijdens de tweede dag werden de ARF-projectleden tijdens een publieke dialoog vergezeld door een groot aantal belanghebbenden uit de Oegandese agrofoodsector, waaronder vertegenwoordigers van beleid, onderzoek, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector.

Inzichten in de complexiteit van schaalvergroting

Tijdens de workshopdag voor de projecten stonden drie onderwerpen centraal: onderzoekseffecten, publiek-private partnerschappen en schaalvergroting: schaalvergroting (met grotere aantallen gevolgen), opschaling (invloed op wetten en beleid) en schaalvergroting (impact op culturele wortels). De deelnemers hebben deze onderwerpen actief besproken op basis van hun eigen ervaringen in een World Café-sessie. Dit leverde inzichten op over het navigeren door de complexiteit om de resultaten van voedsel- en landbouwonderzoek op schaal te brengen en bracht een aantal belemmeringen aan het licht die het schaalproces bemoeilijkten, waaronder een gebrek aan gunstige omgeving, beperkte toegang tot financiering en de moeilijkheden van capaciteitsopbouw.

Publieke dialoog

De ARF-projectleden kregen op de tweede dag gezelschap van een groot aantal belanghebbenden uit de Oegandese agrofoodsector. Hillary Agaba van NARO vermeldde dat de belangrijkste beperkingen van schaalvergroting in Oeganda de uitdagingen in de voedselvoorziening zijn vanwege een gebrek aan infrastructuur en de verandering die nodig is in percepties en attitudes. Abubakar Muhammad Moki, vertegenwoordiger van het kantoor van de president, bevestigde dat een diepe schaalvergroting - het veranderen van de denkwijze van mensen - nodig is voordat beleidskaders in werking kunneen worden gesteld. Feedback van het publiek was echter dat de inspanningen voor de uitvoering van het beleid door de Oegandese regering ontbreken.

Na de inleiding werden tijdens een open space sessie vragen voor een paneldiscussie geformuleerd. De panelleden onderstreepten het belang van het creëren van een gunstig klimaat voor (bijvoorbeeld) landbouwcoöperaties. Verder gaven ze aan dat Research for Development in Oeganda nog te veel gericht is op onderzoek en zich moet ontwikkelen. Ze spraken ook over het koppelen van onderzoekers aan belanghebbenden uit de private sector. Facilitator Julia Ekong vatte deze verklaringen samen als de behoefte aan ruimte.

Veldbezoek op de laatste dag

Op de laatste workshopdag werd een excursie georganiseerd naar een fabriek van het Value Addition Institute, partner van het Afri-Taste ARF-project. Daarna werd het Business Incubation Centre aan de Makerere University bezocht, dat interessante inzichten bood over hoe studenten de kans krijgen om voedingsproducten te ontwikkelen en ondersteund worden bij het opzetten van levensvatbare bedrijven.

Food & Business Research

Food & Business Research richt zich op het aanpakken van aanhoudende voedselzekerheidsproblemen in landen met een laag en middeninkomen. Het richt zich op de dringende en groeiende behoefte aan adequate kennis en oplossingen voor regionale en lokale problemen in verband met voedselzekerheid. Food & Business Research bestaat uit twee financieringsinstrumenten: het Global Challenges-programma en het Applied Research Fund. Beide maken deel uit van de Kennisagenda Food & Business van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Oegandese ARF-projecten

Zoals alle ARF-projecten in Food & Business, beogen de Oegandese projecten bij te dragen aan voedselzekerheid en de ontwikkeling van de particuliere sector door vraaggestuurd en innovatief onderzoek. Sommige van de projecten richten zich op het introduceren of verbeteren van de productie- en waardeketens van gewassen zoals cashewnoten, sesam, cassave, rijst, groene gram en tomaten. Anderen werken aan innovaties in bodembeheer, macronutrificante verrijking van granen, versterking van de ethiek van de landbouwindustrie en zaadsystemen voor Afrikaanse inheemse groenten. De gebruikte benaderingen laten overeenkomsten zien: multi-stakeholder-samenwerking met een sterke focus op innovaties die worden ontwikkeld en geïmplementeerd in interactie met eindgebruikers.

Meer informatie via:

Bron: Food & Business Knowledge Platform