Honoreringen NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen juni 2019

4 juli 2019

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan 53 onderzoeken. Het gaat om projecten binnen programma’s Demonstrator, het Open Technologieprogramma, Partnership NWO-domein TTW - Dunea - Vitens: Zandfiltratie en Take-off.

Hieronder staan de gehonoreerde projecten per programma en op alfabetische volgorde.

Demonstrator

Demonstrator is bedoeld voor onderzoekers die kennis uit hun onderzoek willen toepassen en naar de markt willen brengen. De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Automotive Fuel Cell to Battery Power Interface - Dr. ir. B.J.D. Vermulst, Technische Universiteit Eindhoven (17728)

Empowering healing water: building a clinical WaterjetDrill - Dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, Universiteit van Amsterdam (17721)

Finding Obstetric Complications using UltraSound and Artificial Intelligence (FOCUS-AI) - Prof. dr. ir. C.L. de Korte, Radboudumc (17733)

PAS-WRAP: A new approach to methane leak detection - Prof. dr. D. Iannuzzi, Vrije Universiteit Amsterdam (17743)

The automated insufflator - R.M.H. Wijnen, Erasmus Universiteit Rotterdam (17736)

“ultrACLean”: A novel decellularized off-the-shelf human graft for improved anterior cruciate ligament reconstruction - Dr. ir. ing. J. Foolen, Technische Universiteit Eindhoven (17734)

Open Technologieprogramma

Onderzoekers uit alle vakgebieden kunnen via het Open Technologieprogramma voorstellen indienen voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek. Binnen het OTP zijn de volgende projecten gehonoreerd:

A functional tissue-generating patch for diaphragmatic hernia closure (DIAPATCH) - dr. ir. W.F. Daamen, Radboudumc (17562)

MORtars with mixed-in Inhibitors for mitigation of SALt damage – MORISAL - dr. B.A. Lubelli MSc, Technische Universiteit Delft (17636)

Smart Sensor Surfaces based on High Performance Metal-oxide Thin Film Transistors (Smart-sense) - prof. E. Cantatore, Technische Universiteit Eindhoven (17608)

SOLARIS: Sensor-assisted Optimisation of greenhouse crop Light use by Adjustment of Realised Induction State - prof. dr. ir. L.F.M. Marcelis, Wageningen University & Research (17173)

Spine Stabilization by Steering through the Vertebrae - prof. dr. ir. P. Breedveld, Technische Universiteit Delft (17553)

Superior bone regeneration induced by sustained mRNA delivery from colloidal biomaterials (RNA4Bone) - dr. ir. S.C.G. Leeuwenburgh, Radboudumc (17615)

Partnership

Partnership is bedoeld voor organisaties die in een onderzoeksthema willen investeren. Zij kunnen een Partnership aangaan met NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Het Partnership NWO-domein TTW - Dunea - Vitens: Zandfiltratie is gericht op het bestuderen van de werking van het zandfilter bij het zuiveren van drinkwater. Binnen dit Partnership zijn vier onderzoeken gehonoreerd:

A slow sand filtration model to reliably predict microorganism removal and improved efficacy and conservation of the Schmutzdecke - Dr. A. Raoof, Universiteit Utrecht (17840)

RedOx Filter: benefitting from reduction-oxidation processes for a radical shift to high flow groundwater filters - dr. ir. D. van Halem, Technische Universiteit Delft (17830)

Slow Sand Filtration for the Next Century - Prof. dr. ing. J.P. van der Hoek, Technische Universiteit Delft (17831)

Unraveling the role of biological activity in the performance of slow sand filters - Dr. T. Behrends, Universiteit Utrecht (17838)

Take-off

Take-off is een financieringsinstrument gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

Volgende week opent de Take-off najaarsronde van 2019. De calldocumenten voor die ronde staan al online:
Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies wo
Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies TO2
Take-off fase 1 - vroegefasetrajecten wo/hbo/TO2

De volgende projecten zijn gehonoreerd in de voorjaarsronde van 2019:

Haalbaarheidsstudies (fase 1)
Voorjaarsronde 2019, TO2

Haalbaarheidsonderzoek naar een kosteneffectieve oplossing van een elektrisch aangedreven modulaire as voor aanhangers, campers en bedrijfsvoertuigen – Alex Michael Pap, XYZDynamics bv (17817)

Pharmaprint - Digitale geneesmiddelenproductie in de apotheek – Wouter Pannekoek, TNO Eindhoven (17755)

Haalbaarheidsstudies (fase 1)
Voorjaarsronde 2019, WO

Alfa/gamma

A.Eye: Kijkgedrag voorspellen aan de hand van Deep Neural Networks - Prof. dr. J.L. Theeuwes, Vrije Universiteit Amsterdam (17761)

Op video gebaseerde indicatoren van vaardigheden voor werving en selectie van sollicitanten – dr. M. Naber, Universiteit Utrecht (17777)

Thuis in Taal – J. Makkinga, Meertens Instituut (17727)

Veilig gebruik van persoonsgegevens in mensgebonden onderzoek: SLIM geregeld – S.L. Schmikli, Universiteit Utrecht (17800)

Bèta/techniek

2-phase cooling for high performance datacenters – dr. M.G. van Beuzekom, Nikhef (17798)

Apparatus for on-site bactericidal coating of orthopaedic implants – dr. S. Amin Yavari, Universiteit Utrecht (17809)

APTA-building automata from software data – dr. ir. S.E. Verwer, Technische Universiteit Delft (17828)

Colour coated solar panels for the built environment – dr. O. Isabella, Technische Universiteit Delft (17784)

Direct conversion X-ray detectors based on quantum dots – prof. dr. M.A. Loi, Rijksuniversiteit Groningen (17773)

εsense – dr. ing. M. Spirito, Technische Universiteit Delft (17783)

Improvement of plant propagation efficiency (rooting) with beneficial microorganisms – dr. A.L.C. Jousset, Universiteit Utrecht (17771)

Less is More: Efficient Neural Models without Loss of Effectiveness – dr. ir. J. Kamps, Universiteit van Amsterdam (17752)

MTego: a mosquito trap for Malaria prevention in Africa – Dr.ir. F.T. Muijres, Wageningen University & Research (17776)

Novel Animal-Free Proteins – E. Suarez Garcia MSc, Wageningen University & Research (17765)

Qblox – controlling a 1000-qubit quantum computer – dr. L. DiCarlo, Technische Universiteit Delft (17750)

SAPs uit afvalwater – prof. dr. S.J. Picken, Technische Universiteit Delft (17786)

Study of Structured Laser Beam Propagation and Application in the future 5G Mobile Network – dr. ing. A.J.L. Adam, Technische Universiteit Delft (17791)

Toepassing GEOBIA-algoritmen op dronebeelden in de land- en tuinbouw – dr. ir. L. Kooistra, Wageningen University & Research (17748)

Towards an automatically retracting needle system – W.J. Geelhoed, Leids Universitair Medisch Centrum (17769)

Life scienes

Antibodies fort he therapy of skin infections with Staphylococcus – prof. dr. J.A.G. van Strijp, Universiteit Utrecht (17747)

Glow-in-the-dark paper-based antibody diagnostics – prof. dr. M. Merkx, Technische Universiteit Eindhoven (17820)

Ontwikkeling biomarker die BK-virusinfectie voorspelt in niertransplantatiepatiënten – dr. M.C.W. Feltkamp, Universiteit Leiden (17782)

re|perfuse - Dr.ir. H.E. Bennink, Universiteit Utrecht (17775)

Scope Biosciences: CRISPR-Cas Medical Diagnostic – A.J. Steens, Wageningen University & Research (17795)

Targeted Thrombolysis for Treatment of Microvascular Thrombosis - M.V.A. van Moorsel, Universiteit Utrecht (17794)

Trauma Triage Applicatie – dr. M. van Heijl, Universiteit Utrecht (17824)

 

Vroegefasetraject (fase 2)
Voorjaarsronde 2019, wo – hbo – TO2

Dimple: drag reduction by means of large scale geometry modifications – O.W.G. van Campenhout, Dimple Aerospace bv (17754)

ELIMINATE – crudE Lignin oil to cheMical INtermediATEs – dr. ir. M.D. Boot, Vertoro bv (17803)

Exoskelet voor natuurlijk bewegen bij spierzwakte – P.S. Munnik, Yumen Bionics bv (17781)

Greenhouse Drone – L.M. Fesselet, Applied Drone Innovations bv (17807)

Multimodal Imaging Agent to Monitor Biodistribution of Cell Therapies – Dr. J.H.M. Simon, Cenya Imaging bv (17745)

Privacy-proof Biometrics Recognition Platform – T. Ali PhD, 20Face bv (17778)

IVwear – M.F. Frankema, IVWear (17810)

Vascoscope – H.A. Tjabbes (17774)

World’s Lowest Power GNSS Chip – dr. I. Madadi, Qualinx bv (17816)

Bron: NWO